Rozvod a majetek

Dobrý den, s manželem se budeme rozvádět a oba se chceme na všem dohodnout. Asi máme vcelku jasno, kdo si co vezme z majetku, ale dohadujeme se o penězích, které má manžel z pronájmu bytu, který zdědil po rodičích. Manžel si chce peníze nechat, ale mně se to nezdá. Můžete mi poradit?

ilustrační foto

 

Úprava manželského majetkového práva (MMP) se víceméně shoduje s předchozí právní úpravou, ale v některých případech je dle mého názoru poněkud obecná, resp. výklad některých pojmů ponechává soudní praxi. Jako například pojem obvyklé vybavení domácnosti, který je v § 698 NOZ charakterizován jako soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, přitom není rozhodné, zda jednotlivé věci náleží oběma manželům nebo jen jednomu z nich. Ovšem co přesně to může být, bude muset skutečně určit až soudní praxe. Upozorňuji na to, že dnem účinnosti NOZ, tj. 1.1.2014 přestávají dle §3038 NOZ být věci, náležející k obvyklému vybavení domácnosti, součástí společného jmění. Vypořádání je tak především věcí dohody.

Zákonný režim MMP v NOZ je určen v § 709 a následujících. Ustanovení § 709 určuje, že součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s taxativně uvedenými výjimkami. Výnosy z výlučného majetku jednoho z manželů zde uvedeny nejsou, tudíž by měly být předmětem vypořádání SJM. V případě dalších sporů doporučuji vyhledat právní pomoc.

 


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz