Městská policie pracuje s bezdomovci

Reklama

Ke každodenní činnosti městské policie patří řešení problematiky související s osobami bez domova. Především teď v letním období jsou stížnosti občanů na chování těchto lidí četnější.

Městská policie denně řeší problematiku spojenou s lidmi bez domova. Velkým pomocníkem je pro ni kamerový systém, díky kterému mají strážníci přehled o všech rizikových lokalitách ve městě. „Ale to hlavní představuje především jejich dlouhodobá každodenní práce s problémovými lidmi přímo v terénu, která spočívá především v neustálém dohledu a napomínání. Velmi si vážím maximální snahy strážníků o řešení prohřešků těchto lidí v oblasti přestupkového jednání,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Někteří z bezdomovců se dopouští přestupků proti veřejnému pořádku opakovaně a pokuty na ně neplatí. Jednou z možností jak udržet veřejný pořádek bylo udělení správního trestu – zákazu pobytu správním orgánem. Po novele přestupkového zákona toto opatření však zaniklo, tím strážníci přišli o silný nástroj působení na protiprávní chování nepřizpůsobivých osob.

„Hlídky městské policie se při svém každodenním kontaktu s lidmi bez domova snaží, aby udržovali čistotu a pořádek. Strážníci u sebe nosí igelitové pytle na odpadky, a když tyto osoby nepořádek vytvoří, snaží se je přimět k tomu, aby vše po sobě řádně uklidili.

K sankčnímu řešení protiprávního jednání je vždy nutné, aby byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty přestupků. Pouhou svou přítomností v relaxačních místech Plzně vyvolávají často nelibost, pokud se však svým jednáním nedopouštějí žádného protiprávního jednání, není důvod k zásahu ze strany veřejné moci. Jde především o situace, kdy v klidu posedávají na lavičkách, popíjejí alkohol apod. Tím, že zapáchají, se žádného protiprávního jednání nedopouští. K případům, kdy jsou obyvatelé města pobouřeni přítomností bezdomovců, vyjíždějí strážníci denně.

K optickému nárůstu počtu těchto osob pohybujících se na území města došlo zejména tím, že byl současně zbourán objekt bývalé plzeňské jízdárny a strhnut byl vybydlený objekt v areálu vojenských kasáren v Plzni na Borech, kde řada z nich pobývala.

Městská policie Plzeň v rámci eliminace protispolečenských jednání osob bez domova spolupracuje také s Plzeňskými městskými dopravními podniky. V uplynulých měsících proběhl pilotní projekt, jehož jedním z hlavních cílů bylo povolit vstup do vozidel MHD pouze cestujícím s platným jízdním dokladem. Během šesti týdnů bylo zkontrolováno na 30 000 cestujících, z nichž přibližně 3 000 nebylo připuštěno respektive vyloučeno z přepravy. Součinnost strážníků a revizorů kvitovalo vedení Plzeňských dopravních podniků. Přítomnost uniformovaných strážníků poskytla cestujícím vyšší pocit bezpečí a přepravního komfortu.

Městská policie v této oblasti uvítá spolupráci občanů.  Mají-li podezření na jakékoli protiprávní jednání nebo i pouze nevhodné chování jakýchkoli osob, nechť se bezodkladně obrátí na bezplatnou tísňovou linku 156. Operační strážník vyšle na místo hlídku v terénu, která bude záležitost dle příslušných zákonných norem řešit.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Reklama