Kočičí kamarád z útulku

Reklama

40 procent lidí majících v domácnosti kočku ji někdy adoptovalo z útulku.

40 procent majitelů koček nebo někdo z jejich rodiny si v minulosti vzali kočku z útulku. Nejvíce adopcí koček bylo v Ústeckém, Středočeském kraji a v Praze. Nejvíce adopcí probíhalo u lidí ve věku od 25 – 39 let a u lidí nad 66 let. Jako důvody adopce koček lidé uváděli, že chtějí pomáhat opuštěných kočkám, že kočky z útulku jsou vděčnější, ale také touha rodiny mít kočku z útulku.

Zajímal nás názor na adopci koček z útulku, a proto jsme zjišťovali, jak jsou na tom Češi s přijmutím koček do svých rodin.

Adopce kočky ano, nebo ne?

Zeptali jsme se majitelů koček, zda  někdy adoptovali kočku z útulku. 40 procent lidí se vyjádřilo, že buď oni, nebo někdo z jejich rodiny již v minulosti kočku z útulku přijali do své do rodiny. Více byly v minulosti adopci nakloněny ženy než muži (44 procent respektive 35 procent). Nejvíce koček adoptovali lidé ve věku od 25 do 39 let a lidé nad 66 let. Podle regionů v minulosti nejvíce Češi přijali touto formou do své domácnost kočky v Ústeckém a Středočeském kraji a také v Praze. Naopak nejméně koček si lidé osvojili v Olomouckém kraji.

Výsledky v tomto ohledu potvrzuje i jednatelka spolku Pozor kočka! Kamila Hanesová, která se spolu s dalšími členy a dobrovolníky pomáhá opuštěným kočkám již více než 10 let: „Častěji nás kontaktují určitě ženy, bývají iniciátorem i hnacím motorem celého adopčního procesu. Na věku příliš nezáleží, míváme mladé zájemkyně, které třeba přijdou i s rodiči, pokud jim ještě nejsou plnoleté, ale už jsme svěřili do péče kočičku i paní, které bylo 85 let.“

Důvod adopce kočky z útulku

Nejčastějším důvodem adopce kočky z útulku je skutečnost, že lidé mají rádi zvířata a chtějí pomáhat opuštěným tvorům (69 procent respektive 60 procent). Jako další argument pro adopci koček uvádělo 29 procent lidí, že kočky z útulku jsou vděčnější. Touha mít kočku z útulku bylo přání rodiny v 11 procentech.

Proč lidé nechtějí kočku z útulku?

Nejčastějšími důvody nepřijetí kočky z útulku je většinou fakt, že lidé již doma kočku nebo kočky mají, a to buď od příbuzných či známých (56 procent) nebo se k nim kočka zatoulala a oni si ji nechali (28 procent). Jako další argumenty neosvojení si zvířete z útulku uváděli lidé preferenci rasy, která v útulku není k dispozici, čistokrevnost plemene, ale také obavy z možnosti nemocí či plachost koček a špatnou adaptabilitu na domácí prostředí.

O výzkumu

Výzkum byl proveden metodou CAWI, v srpnu 2018, na reprezentativním vzorku 500 majitelů koček v České republice.

 


Zdroj:

www.gfk.com

Reklama