Sokolovské muzeum obnoví sklepení a vystaví zlatý poklad

Reklama

​Už letos na podzim by měly začít práce na stavebních úpravách ve sklepení sokolovského zámku, kde by si v budoucnu mohli návštěvníci prohlédnout sokolovský zlatý poklad. Ještě cennější je však z pohledu odborníků odkrytí základů starobylé vodní tvrze z 13. století. Realizaci zadávacího řízení na provedení stavebních úprav odsouhlasila Rada kraje.

Sokolovský zámek, Autor: Vlasta Pospíchalová, Zdroj: kvpoint.cz

 

„Finanční prostředky na tuto akci půjdou z přebytku hospodaření Karlovarského kraje, jak to schválilo krajské zastupitelstvo.  Jedná se o 14 milionů korun, další 3 miliony korun přidá město Sokolov ze svého rozpočtu a 1 milion korun Muzeum Sokolov z vlastních zdrojů. Předpokládáme ale, že se část peněz podaří v zadávacím řízení ušetřit,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Jediným hodnotícím kritériem v zadávacím řízení se stane nejnižší nabídková cena včetně DPH.  Stavební práce budou zahrnovat úpravy sklepních prostor, díky kterým se nově rozčlení celé podzemní podlaží, kde bude umístěna nová, moderně zabezpečená expozice sokolovského zlatého pokladu.  Stavebníci odkryjí stávající základy vodní tvrze včetně studny, počítá se s restaurováním historických nápisů i portálů. Dojde ale i na úpravy venkovního prostranství. „Chtěl bych poděkovat jak našemu zřizovateli Karlovarskému kraji, tak i městu Sokolov za finanční prostředky k umožnění realizace této investiční akce, která po dokončení doufám přivede do města Sokolov nové návštěvníky,“ doplnil ředitel sokolovského muzea Michael Rund.

Práce by měly být hotovy v dubnu 2019, kdy město Sokolov bude slavit 740 let od první písemné zmínky o jeho existenci z roku 1279. Zájemci o prohlídku nové expozice se pak budou moci seznámit se zlatým pokladem, který byl objeven v roce 1994 a pochází zřejmě z druhé poloviny 19. a začátku 20. století. Kromě šperkařského umu a základů vodní tvrze budou k vidění i další zajímavosti, jako jsou pilíře starého padacího mostu či zbytky sklepní lázně.
…………….
Zdroj: Karlovarský kraj
Reklama