Plzeňsko

Čtyřkou až na Borská pole

4.8.2018 SP

Zastupitelé města Plzně schválili uzavření smlouvy o dílo na prodloužení tramvajové trati na Borská pole. Nová 1,3 kilometru dlouhá trať bude vybudována od křižovatky Klatovská –