Česko

Včelařství je důležitý obor

25.7.2018 MC

Ministr zemědělství: Včelařství je důležitý profesní obor a sdružování včelařů ve spolky u nás má historické kořeny. Významu včel a dalších opylovačů pro udržitelné zemědělství