Ultrazvuky slouží k vyšetření vnitřních orgánů těla

Pokud se lékař rozhodne vyšetřit vnitřní orgány těla s co nejmenším zatížením pacienta, volí tzv. ultrazvuky. Jsou to diagnostické přístroje využívající ultrazvuk. Tento vysokofrekvenční zvuk, který lidské ucho nezachytí, dobře prochází vodním prostředím, v němž je většina tělních orgánů. Na pomezí tkáně s různou hustotou se ultrazvuk částečně odráží a při zachycení jej lze převést na obraz. Ultrazvuková sonda vysílí frekvence v krátkých periodách a lze tak pořídit velmi dobrý obraz vnitřního orgánu. Touto metodou se vyšetřují například žlučník, játra, močový měchýř, varlata, prostata, srdce, cévy a také děloha s plodem.

Ultrazvuky nezatěžují pacienta

Při vyšetřování těla ultrazvuky se nejčastěji využívá zobrazovací metoda 2D neboli dvojrozměrné zobrazení. Jde o metodu, která je k pacientovi velmi šetrná a nijak ho nezatěžuje. A lékaři poskytne dostatečně přesný obraz vnitřního orgánu a chorobných změn. Ultrazvuky slouží ke sledování léčby, případně k přesnému zacílení odběru vzorku tkáně z postiženého místa. Ultrazvukový přístroj se skládá z vysílače s piezoelektrickým měničem, přijímače a sondy. Kůže pacienta, po níž lékař pohybuje sondou, se pokryje gelem, jenž usnadňuje průchod ultrazvuku.

3D zobrazení umožňuj určit brzy pohlaví dítěte

Ultrazvuky se velmi rozšířily v porodnictví, kde slouží k podrobnému zkoumání plodu a jeho umístění v děloze. Využívá se zejména 3D zobrazení, které poskytuje velmi přesný trojrozměrný obraz plochu v reálném čase. Principem je různý pohyb sondy, která kombinuje přímý, rotační či šikmý pohyb pod různým úhlem. Do přijímače se tak dostává velké množství odražených signálů, z nichž lze složit plastický třírozměrný obrázek. Ultrazvuky s 3D zobrazením umožňují zhruba ve 20. týdnu těhotenství určit i pohlaví dítěte.

 


Zdroj:

www.pressweb.cz (SEO Services, s.r.o.)