Závěrečné zkoušky SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Reklama

Tři roky chodí žáci do jednotlivých oborů střední školy a nyní nastal čas zúročení celého absolvovaného programu. Žáci ve tříletých oborech pravidelně střídali teoretickou výuku s prakticky zaměřeným odborným výcvikem. V naší škole vyučujeme obory strojírensky zaměřené a také obor výrobce textilií. Všechny obory podporují významní zaměstnavatelé v našem městě a v okolí.

Žáci získávají zkušenosti přímo ve firmách. Úzce spolupracujeme například s Rotavskými závody ROTAS a PBS. Zde již někteří naši absolventi i pracují.

V Kraslicích pak zajišťujeme odborný výcvik v Amati – DENAK, ve firmě Kornet a Kukal DSS. Všechny podniky mají velký zájem o technicky vzdělané a manuálně zručné učně. Nabízejí široké spektrum uplatnění a spolehlivým žákům i možnost letních brigád. Největším pozitivem této dlouhodobé spolupráce je, že naši absolventi mají možnost ihned po úspěšném zakončení svého studia získat výhodnou pracovní smlouvu s dobrým finančním ohodnocením.

Textilní podniky jako SAMETEX nebo UNIFORM-ACCESSOIRES BOHEMIA nabízejí také velmi perspektivní uplatnění. Žáci, kteří v nich vykonávají odborný výcvik, jsou pravidelně odměňováni. Dalším bonusem je i cílová pololetní odměna, která při zodpovědném přístupu žáka může dosáhnout až výše tři tisíce korun. Všichni žáci jsou za produktivní práci v odborném výcviku odměňováni finančně.

K tomu všemu naše škola poskytuje žákům, kteří se dobře učí také prospěchové stipendium. U těch nejlepších vyplácíme až šest set korun měsíčně. Průběh studia je tedy v naší škole i finančně zajímavý.

Žáci mají i další podporu. Dostávají příspěvek na obědy v naší školní jídelně, která je zařazena do programu Zdravá školní jídelna. V jídelně pracují zkušené kuchařky, které se zapojily do projektu zdravého stravování „Vím, co jím“.

Naší školu významně podporuje Město Kraslice. Díky této podpoře můžeme žákům přispívat na jízdné a zapůjčujeme jim i učebnice. Toto hmotné zabezpečení je skutečně výjimečné.

Peníze nejsou všechno. Důležité je, co se ve škole žáci naučí. Máme kolektiv zkušených a obětavých učitelů. U nás každý učitel zná každého žáka a může se mu tak věnovat téměř individuálně. Společně jsme pomohli řešit i některé náročné životní situace našich žáků. Pomohli jsme s bydlením, pomohli jsme s individuálním učebním plánem. Máme zajištěnou prostupnost oborů učebních a maturitních. A to nejdůležitější, naši absolventi mají výběr míst, kam mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání a dále se zdokonalovat ve své profesi.

V průběhu učení se někteří žáci také zapojili do předmětu Fiktivní firma. Vyzkoušeli si tak, co obnáší podnikání a jak náročné je spolupracovat a opravdovou firmu založit a vést. Spolupráci si žáci také zkoušejí účastí v projektu kreativního partnerství.

Nezapomínáme ani na sportovní vyžití a postupnou modernizaci strojního vybavení. V září otevřeme zcela nové školní dílny, kde si vše budete moci nejen prohlížet, ale svou šikovnost i vyzkoušet.

Vraťme se ještě maličko zpět k závěrečným zkouškám. Pro osm našich absolventů dopadly zkoušky úspěšně. Tři absolventi dokonce prospěli s vyznamenáním a všichni tak ukázali, že svou profesi ovládají a roky v učení jim pomohly se postavit na vlastní nohy. Přejme jim, ať se jim v životě daří a výuční list ať jim slouží jako klíč k dobrému uplatnění a spokojenému životu.

Mgr. Zdeněk Pečenka,
ředitel SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Kontakt
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
tel.: 352 686 518, 605 428 194
e-mail: zskraslice@volny.cz
www.skolakraslice.cz

Reklama