Úspěch Střední lesnické školy Žlutice

Reklama

Střední lesnická škola Žlutice zabodovala v soutěži YPEF (Young People in European Forests).

Ve dnech 13.6. až 14.6. 2018 se žáci 2. ročníku Střední lesnické školy Žlutice, p.o. Marek Bartůněk, Jiří Moucha a Stanislav Večeřa vydali do Kostelce nad Černými lesy, kde pod záštitou Fakulty lesnické a dřevařské v Praze probíhal již VIII. ročník národního kola soutěže YPEF (Young People in European Forests) – Mladí lidé v evropských lesích. Konkurence byla velká, protože se kluci utkali s těmi nejlepšími družstvy z celé České republiky.

Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to z vědomostního testu z oblasti lesnictví, lesních ekosystémů a lesnické politiky evropských zemí. Druhou disciplínou byla praktická část, kde soutěžící prokázali vědomosti z oblasti botaniky, dendrologie, ochrany lesa, lesní těžby, dendrometrie, ekologie, myslivosti, pěstování lesa a dřevařství. Poslední disciplínou pak byla prezentace v anglickém jazyce na téma Deciduous trees and their composition in our forests. View for the future? – Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v našich lesích. Výhled do budoucna?

Žáci Střední lesnické školy Žlutice, se v tak velké konkurenci umístili na krásném 2. místě v kategorii starší žáci. Nutno podotknout, že jejich umístění je zatím z historie soutěže to nejlepší a také se bezkonkurenčně stali nejlepším týmem všech lesnických škol v České republice.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama