Přehlédl nasazenou botičku. Festival pod dohledem strážníků

Reklama

Dvoudenní multižánrový festival Summer City Fest 2018, který se uskuteční v pátek a v sobotu na pláži Boleveckého rybníka bude dohledem posílených hlídek strážníků.

Městská policie se bude podílet na zajištění veřejného pořádku bezpečnosti návštěvníků akce v místě konání. Cílem bude také zároveň působit preventivně proti krádežím a vykrádání vozidel.

Městská policie vyzývá všechny motoristy, kteří se vydají na akci autem, aby bez výhrad respektovali dopravní značení, pokyny strážníků a policistů, parkovali jen na místech k tomu určených, nenechávali svá vozidla odstavená na lesních cestách, v zatáčkách, různých zákazech a udržovali průjezd pro vozidla složek IZS.

 

Řidič přehlédl na svém autě nasazenou tzv. „botičku“ a rozjel se, došlo k jejímu poškození.

Na kolo vozidla zaparkovaného na trávě na náměstí T. G. Masaryka mu „botičku“ nasadili strážníci. Nového obutí na svém autě si však nevšiml a rozjel se. Upozornění vylepené na okně vozu si totiž nepřečetl, nechtěl si nasazovat kvůli tomu brýle, neboť nálepku považoval jako reklamní sdělení. Celou věc si k dalšímu šetření převzala na místě Policie ČR.

 

Strážníci ze stanice Územně strážní služby ve středu v dopoledních hodinách policistům ČR předali k dalšímu opatření dvě osoby, jednalo se o dva muže ve věku 33 a 42 let.

Mladšího z nich si hlídka všimla při kontrole v parku za obchodním centrem v Radčické ulici. Jeho tvář byla strážníkům povědomá, domnívali se, že na jeho předání mají právní zájem státní policisté. Z toho důvodu se rozhodli, že ho ztotožní. Muž ale neměl u sebe doklady, kterými by mohl svou identitu hodnověrně prokázat. Proto s ním hlídka zamířila na policejní oddělení, kde potvrdili nejen jeho totožnost, ale také skutečnost, že na jeho předání mají muži zákona právní zájem.

Druhého muže zajistila hlídka pod železničním mostem poblíž mostu Milénia.  Muž měl na území města Plzně vysloven zákaz pobytu.


Zdroj:

Pužmanová Jana
Tisková mluvčí Městské policie Plzeň
Perlová 3, 301 00, Plzeň
Tel: +420 378 036 902, +420 724 095 017
E-mail: puzmanova@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Reklama