Podpora sportovních aktivit

Reklama

Na podporu sportovní činnosti a infrastrukturu profesionálního sportu půjde letos z rozpočtu kraje 21,5 milionu korun.

Karlovarský kraj letos vyhlásil pět dotačních programů v oblasti sportu. Ve stanoveném termínu bylo podáno téměř 400 žádostí o podporu a celkem 344 bylo vyhověno. Na sportovní aktivity dětí a mládeže – pravidelnou činnost půjde skoro 10,9 milionu korun, na vrcholový sport více jak 5,7 milionu korun, na pořádání sportovních akcí téměř 2,3 milionu korun, na sportovní infrastrukturu profesionálního sportu takřka 2,2 milionu korun a na reprezentaci kraje na významných národních a mezinárodních šampionátech zatím 342 tisíc korun. Do posledně zmiňovaného dotačního titulu je možné žádosti předkládat i nadále.

ilustrační foto

 

„Naší snahou je zajistit lepší podmínky pro rozvoj sportu v regionu, a proto podporujeme  talentovanou mládež a vrcholové sportovce, kteří dosahují špičkových výkonů a skvěle tak reprezentují náš kraj. Přispíváme i na sportovní infrastrukturu a pořádání akcí s regionálním a nadregionálním významem, jež si každoročně nenechají ujít davy sportovních nadšenců a fanoušků. Jsem proto ráda, že oproti loňsku jsme mohli příspěvky do sportu navýšit. Chtěla bych se zároveň omluvit žadatelům, kterým jsme nemohli vyhovět v plné míře, ale sportovních organizací máme v kraji opravdu mnoho,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Žádosti o dotace v elektronické podobě mohli zájemci podávat během února, května a června letošního roku. Poté prošly kontrolou z hlediska jejich úplnosti a správnosti. Následně je projednala komise pro tělovýchovu a sport při radě kraje, která vydala doporučení k podpoře jednotlivých subjektů. Žádosti s požadavky pod 200 tisíc korun schvalovala rada kraje 28. května, o zbylých rozhodlo zastupitelstvo kraje na včerejším zasedání. Kompletní seznam podpořených subjektů bude umístěn na internetových stránkách kraje v záložce „Dotace“.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama