Podnikání – s.r.o.

Reklama

Dobrý den, chceme se dvěma přáteli podnikat, nejraději jako právnická osoba, ale potřebujeme to docela rychle, protože už máme možnost uzavřít nějaké smlouvy. Můžete nám poradit, jakou formu právnické osoby založit a jak to udělat rychle?

ilustrační foto

 

Stále se jako nejvhodnější forma právnické osoby jeví společnost s ručením omezeným, a to jednak z důvodu velmi nízkého základního kapitálu – vkladu, kdy postačuje jedna koruna a dále z důvodu odpovědnosti za dluhy. Společník s.r.o. ručí za závazky společnosti do výše upsaného, ale nesplaceného vkladu. Pokud tedy bude vklad splacen, společník za závazky společnosti neručí. S účinností zákona č. 89/2012 Sb., tj. nového občanského zákoníku (NOZ), byl zrušen zákon č. 513/2001 Sb., obchodní zákoník, který obsahoval právní úpravu společností. Tu nyní obsahuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který se stal účinným 1. 1. 2014, tedy stejně jako NOZ.

Právní úprava s.r.o. nedoznala podstatnějších změn, ale došlo k dalšímu posunu právě v rychlosti zápisu, resp. jeho možnostech. Nově totiž může samotný zápis provést notář, u kterého, stejně jako za předchozí právní úpravy, musí být zakladatelské dokumenty s.r.o. pořízeny ve formě notářského zápisu. Tyto dokumenty pak, spolu s dalšími, může pak použít přímo k zápisu do obchodního rejstříku.

Samotné založení a zápis je tak velmi rychlý. Doporučuji tedy v této záležitostí vyhledat právní pomoc, za účelem volby nejvhodnější formy společnosti a dalšího postupu nebo se přímo obrátit na některého notáře.

 


Na dotazy odpovídá:

JUDr. Jiří Vlasák
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Plzeň, nám. Republiky 2

www.akvlasak.cz

Reklama