ZOO hrátky – opilecké brýle

Reklama

Městská policie se zúčastnila se sportovním stanovištěm akce ZOO – hrátky v Melchiorově Huti. Setkání sdružilo 17 zoologických zahrad včetně Plzně, která byla hlavním organizátorem. Strážníci měli na starosti stanoviště s „opileckými“ brýlemi.

Brýle simulující účinky zhoršených schopností, včetně snížené pozornosti či vizuálního zkreslení, měli možnost vyzkoušet všichni zúčastnění soutěžící – v kombinaci se sportovními disciplínami. Pro instituce zabývající se prevencí jsou tyto brýle ideální učební pomůcka nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří mají možnost otestovat si svoji vnímavost po „užití návykových látek nebo alkoholu.“ Simulace opilosti je tak reálná a intenzivní, že jejich nositelům nezbývá nic jiného, než si uvědomit, že nadměrné pití alkoholu je skutečně nebezpečné. Účastníci ZOO – hrátek měli možnost vyzkoušet simulační brýle v opilosti ve verzi od 0,4 až do 3,5 promile alkoholu a brýle simulující vliv omamných a psychotropních látek.


Zdroj:

Vlčková Andrea

Metodik prevence kriminality MP Plzeň

Tel: 378036931, 777 173 201

Reklama