Plzeňsko

Policie uspořádala LDT

15.6.2018 MC

Městská policie Plzeň uspořádala tábor pro děti ze znevýhodněného prostředí. Kromě mnoha jiných činností, které plní Městská policie v Plzni, plní i úlohu na poli prevence kriminality.