Uzavírky a omezení v dopravě ve městě a okolí

Reklama

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 11. 6. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku a odstranění vlečkového přejezdu. II. etapa je v termínu od 1.4.2018 do 30.6.2018; úsek ul. Buchenwaldská od křižovatky s ulicí Celní až po zastávku MHD u krematoria. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou. Od 28.6.2018 do 21.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace Celní (ve směru od ulice Buchenwaldská po křižovatku s ulicí Sokolovská).

Od 4.6.2018 do 28.6.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Stará Kysibelská v úseku od křižovatky s ulicí Drahovická spojka a ulicí Krokova až za křižovatku s ulicí Východní; pracovní úsek vždy od křižovatky ke křižovatce o délce cca 100 – 150 m; celková délka částečné uzavírky cca 400m. Po dobu prací bude provoz regulován přechodným dopravním značením a řízen kyvadlově pracovníky prováděcí firmy. Obslužnost zastávek BUS zůstává bez omezení.

Dne 16.6.2018 od 6 do 22 hodin bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště – p.p.č. 657/66 u areálu Rolava,  ulice Třeboňská.  Bude zde pořádána kulturní a vzdělávací akce „Den záchranářů 2018“ – významná akce města Karlovy Vary.

 Ve dnech 14. až 15.6.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatojánský  jarmark.

Dne 16.6.2018 se povoluje z důvodu konání sportovní akce AM bikemaraton České spořitelny 2018

I. částečná uzavírka provozu od 8.00 do 10.30 hod. na místních komunikacích Nová louka – úsek od hotelu Dvořák – Divadelní náměstí, část Divadelního náměstí. Provoz bude řízen příslušníky městské policie a pořadatelskou službou.

II. úplná uzavírka provozu cca v časech 10.30 hod. a ve 12.30 hod. na dobu cca 30 minut na místních komunikacích Nová louka – úsek od Divadelní náměstí, Tržiště, Zámecký vrch. Uzavírkami je dotčen i provoz na komunikacích Divadelní, Tylova, Vřídelní, Pod Jelením skokem, Skalnikovy sady a Luční vrch.  Uzavírka bude probíhat za asistence městské policie.

III. úplná uzavírka provozu od 12.30 hod. do 16.30 hod. na místních komunikacích bezejmenná komunikace kolem KV Areny,  Západní – polovina jízdního pruhu a příjezdové komunikaci od kruhového objezdu na ulici Západní k Meandru Ohře. Uzavírka bude probíhat za asistence Policie ČR.

IV. uzavírka provozu od 08.00 hod. do 18.00 hod. na příjezdové komunikaci od kruhového objezdu na Západní ulici k Meandru Ohře a cyklostezky od Meandru Ohře včetně mostku.

Ve dnech  19.6.2018 od 9.00 hod. do 21.6.2018 do 08.29 hod. z důvodu konání sportovní akce MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V SILNIČNÍ CYKLISTICE 2018. Bude úplně uzavřen provoz v části místní komunikace Divadelní náměstí – plocha náměstí od Jánského mostu k Divadelní lávce –  prostor startu a cíle sportovního závodu.

Dne 21.6.2018 od 8.30 h do 19.00 h  z důvodu konání sportovní akce MISTROVSTVÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY V SILNIČNÍ CYKLISTICE 2018 bude úplně uzavřen provoz na komunikacích po okruhu trasy cyklistického závodu: Divadelní náměstí, Nová louka, Mariánskolázeňská, Slovenská, U Imperiálu, Libušina – pouze jeden jízdní pruh, Pražská silnice, K Letišti, silnice III/20811 ve směru Kolová (U Rybníčku) – obec Kolová, silnice III/2087 – směr Háje, odbočka na III//2088 do Stanovic, silnice III/2082 – směr Březová ul. (Tovární, ul. Staromlýnská), Mariánskolázeňská silnice, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová louka, Divadelní náměstí

Reklama