Ručičky kraje popáté představily technické obory

Prezentace středních škol Ručičky kraje, určená hlavně pro rodiče a děti se zájmem studovat technické a přírodovědné obory na středních školách, oživila nádvoří krajského úřadu. Svůj um v oblasti technických oborů zde představily střední školy zřizované Plzeňským krajem.

Slova se při zahájení akce ujala náměstkně hejtmana Ivana Bartošová, která se sama u jednotlivých stánků seznámila s výrobky i obory škol. „Podpora technických oborů je zásadní a právě vyzkoušet si na vlastní kůži nějaký ten zajímavý obor, vyrobit si minci nebo otestovat virtuální realitu, to je ta správná cesta, jak žáky motivovat k zájmu o tyto obory,“ uvedla Bartošová. Společně s ní se zahájení akce zúčastnil také předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Plzeňského kraje Jaroslav Šobr.

Nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje zaplnilo 26 stánků celkem osmnácti krajských škol, které představily náplň kroužků, jež nabízí žákům středních nebo základních škol. Malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet i některý technický obor, který je zajímá. Cílem tradiční akce na nádvoří je seznámit žáky škol i veřejnost s technickými obory i se školami, které je vyučují.

Akce je pořádána ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, nejsilnějším zaměstnavatelským svazem sdružujícím klíčové odvětvové svazy a významné firmy v České republice. Proto zde mělo své stánky s prezentací i 6 významných zaměstnavatelů, kteří nabízejí uplatnění absolventům technických a přírodovědných oborů v kraji.

Novinkou letošního ročníku byla možnost vyzkoušet si ve stánku VOŠ Plzeň virtuální realitu, k vidění byl inteligentní robot, který přemisťuje výrobky na lince, kreslící robot, který pracuje podle naprogramované úlohy, výroba mince s logem, pneu linka s robotem, nový  dron představila SŠ Horažďovice, dále drony představily také SOU Domažlice, VOŠ Plzeň.


Co představily jednotlivé školy:

– Pneu linka s robotem podávajícím nápoj v plechovce

– Drony

– Robotické ruce

– Kreslící robot

– Virtuální realita

– GPS vybavení – ukázky vyměřování plochy

– Bezpečný robot, který bude přemisťovat výrobky na lince

– Třídič, tj. autonomní systém, který třídí žetony dle barevného rozlišení

– Kovářské práce

– Ražení mincí

– Razítkové značkovače

– Autotrenažér


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

 

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

telefon: 377 195 239

mobil: 777 353 676

e-mail: eva.mertlova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz