Projekt Internetem bezpečně získal prestižní ocenění

Reklama

Jako třetí nejlepší projekt národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017 byl ve středu 6. června na Ministerstvu vnitra ČR vyhlášen projekt Internetem bezpečně. Díky němu se lidé mohou seznámit s hrozbami, které na ně číhají v online prostředí, a jak se jim snadněji vyvarovat. Projekt realizuje spolek you connected a do soutěže jej nominoval Karlovarský kraj.

Cenu z rukou zástupců Ministerstva vnitra ČR převzal tvůrce projektu policista Roman Kohout a manažerka prevence kriminality Tereza Pásková z oddělení bezpečnosti a prevence Krajského úřadu Karlovarského kraje. „Ze své policejní praxe bohužel vím, že mnoho uživatelů moderních komunikačních technologií činí při jejich používání hodně chyb, které ohrožují jejich bezpečí. Rád bych poděkoval celému týmu projektu Internetem Bezpečně, stejně tak všem, kteří projekt podporují a pomáhají nám vzdělávání v této oblasti šířit,“ uvedl Roman Kohout.

 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o rizicích v internetovém prostředí a snížit tak počet trestných činů páchaných v kyberprostoru. Mezi jeho hlavní cílové skupiny patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence a pracovníci bezpečnostních složek. „Velmi si vážím toho, že v našem kraji působí odborníci, kteří se věnují problematice kyberkriminality a zabývají se potřebnou osvětou. Všem, kteří se na realizaci tohoto velice prospěšného projektu podílejí, patří mé velké poděkování,“ dodal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

 

Porotci soutěže kladně hodnotili především inovativnost projektu, jeho výukové metody a interaktivní přístupy. V rámci projektu vznikají informativní publikace, pořádají se akce pro školy, odborníky i veřejnost a nechybí ani konference zaměřená na kyberkriminalitu. Více informací o samotném projektu najdete na jeho internetových stránkách.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama