Karlovarský kraj uzavřel memorandum s provincií Quang Ninh

Reklama

Karlovarský kraj úspěšně rozvíjí další spolupráci s Vietnamskou socialistickou republikou. Na krajském úřadě včera bylo uzavřeno memorandum mezi ním a provincií Quang Ninh. Podpisem jej stvrdili náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík a předseda lidového výboru provincie Quang Ninh Nguyen Duc Long.

V dubnu minulého roku uzavřel Karlovarský kraj historicky první memorandum o vzájemné spolupráci s Velvyslanectvím Vietnamské socialistické republiky. Na základě něho vznikla pracovní skupina, která začala projednávat jednotlivé body partnerské dohody a zároveň vytipovala provincii Quang Ninh, s níž by Karlovarský kraj mohl navázat užší vztahy.

„Provincie Quang Ninh leží na severovýchodě Vietnamu. Má významnou geostrategickou polohu, představuje důležitou spojnici mezi ASEANem a Čínou. Disponuje velkým nerostným bohatstvím, na jejím území se nachází největší zásoby uhlí v celé zemi. Potenciál má i v rozvoji cestovního ruchu, mezi její turistická lákadla patří například proslulá zátoka Ha Long, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Věřím proto, že spolupráce s touto provincií bude pro náš region přínosná,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis, který vietnamskou delegaci doprovázel.

V rámci podepsaného memoranda se obě strany zavázaly, že budou spolupracovat v oblastech, jako je průmysl, cestovní ruch, zdravotnictví, školství, výchova lidských zdrojů a zaměstnanost. V posledně zmiňované oblasti by pak mělo docházet k výměně expertů a dalších pracovníků mezi oběma regiony. Vietnamská socialistická republika má s vývozem pracovní síly dlouholeté zkušenosti a může nabídnout profese, po kterých je u nás velká poptávka. Memorandum je uzavíráno na dobu pěti let s možností automatického prodloužení.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama