ČEZ ESCO pomáhá zlepšovat evropské budovy

Reklama

Budovy jsou až o čtvrtinu méně úsporné. ENESA z ČEZ ESCO se podílí na evropském projektu, který to má zlepšit.

Mezinárodní výzkumný projekt QUANTUM, na němž se podílí společnost ENESA ze skupiny firem ČEZ ESCO, má na svém kontě první výsledky. Aplikace nástrojů pro měření komfortu a řízení kvality provozu úspěšně proběhly například v Kongresovém centru Praha nebo  administrativní budově ČEZ v Praze.

Snížení rozdílů mezi předpokládanou a skutečnou energetickou náročností evropského fondu budov a s tím spojené systémy řízení kvality (QMS) patří mezi hlavní cíle mezinárodního výzkumného projektu QUANTUM, na němž se za Českou republiku podílí společně s ČVUT i ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO. Energetická náročnost budov bývá v průměru až o čtvrtinu vyšší, než se předpokládalo v původním projektu.

 

Konsorcium 14 partnerů z 11 zemí proto od roku 2016 intenzivně pracuje na ověřování nástrojů a modelů služeb řízení kvality během životního cyklu 15 vybraných budov. Projekt QUANTUM je převážně hrazen z evropského fondu HORIZON 2020. Účastníky projektu jsou komerční společnosti, univerzity a neziskové organizace.

 

Aktuálním výsledkem činnosti zúčastněných subjektů je monitorovací a řídicí systém Comfortmeter, prvně testovaný na obytné budově Progetto Botticelli na Sicilii.  Je zaměřen na efektivitu, udržitelnost a výkon, vychází z vědeckého výzkumu subjektů zúčastněných na projektu QUANTUM s podporou Evropské komise.

Měřenými kritérii komfortu kancelářských budov jsou: světlo, tepelná pohoda, kvalita ovzduší, akustika, kancelářské prostředí a možnost individuálního ovládání. Comfortmeter, je dostupný v 11 jazykových mutacích včetně češtiny na: http://comfortmeter.eu/cs/domu/.

Reklama