KSO – koncert / 13.6. , vystoupení / 14.6.

Reklama

Klavírním recitálem Jana Šimandla ve středu 13. června v Grandhotelu Ambassador Národní dům zahajuje Karlovarský symfonický orchestr tradiční festival Beethovenovy dny.

Festival, který vznikl k připomenutí dobročinného vystoupení Ludwiga van Beethovena v Karlových Varech 6. srpna 1812, má své pravidelné místo v dramaturgii KSO od roku 1992.
Klavírista Jan Šimandl, pocházející z karlovarské hudební rodiny, patří k nejmladším českým klavíristům. Pro své interpretační kvality byl vybrán do Listiny mladých Nadace Českého hudebního fondu. Získal řadu ocenění v klavírních soutěžích v sólové i komorní hře, jako jediný Evropan byl vybrán na soutěž „Young Artists Piano Competition“ v americkém Rochesteru.
Na koncertě provede Beethovenovy sonáty č. 8 “Patetickou” a č. 21 “Valdštejnskou” a skladby Ference Liszta Uherská rapsodie č. 9 a Reminiscences de Don Juan.
Koncert začíná v 19.30 hodin.

Ve čtvrtek 14. června se uskuteční v Karlovarském městském divadle představení Karneval zvířat, které vzniklo ve spolupráci ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Karlovarského symfonického orchestru a Karlovarského městského divadla.
Pod taktovkou šéfdirigenta KSO Jana Kučery se představí žáci hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ZŠ a ZUŠ Šmeralova, sbor Zvoneček, sbor Tam-tam a Karlovarský symfonický orchestr.
Představení začíná v 19.30 hodin.

  1. 6., Grandhotel Ambassador Národní dům, 19.30 hodin

FESTIVAL BEETHOVENOVY DNY

KLAVÍRNÍ RECITÁL

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta č. 8 c moll op. 13 „Patetická“

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Sonáta č. 21 C dur op. 53 „Valdštejnská“

FERENC LISZT: Uherská rapsodie č. 9

FERENC LISZT: Reminiscences de Don Juan

 

Jan Šimandl – klavír

 

Klavírista Jan Šimandl, pocházející z Karlových Varů, patří k nejmladším českým klavíristům. Pro své interpretační kvality byl vybrán do Listiny mladých Nadace Českého hudebního fondu. Získal řadu ocenění v klavírních soutěžích v sólové i komorní hře, jako jediný Evropan byl vybrán na soutěž „Young Artists Piano Competition“ v americkém Rochesteru.

Pochází z karlovarské hudební rodiny – otec Karel je významný český hudební skladatel, matka Lenka je houslistkou KSO. Jan Šimandl začal hrát na klavír v šesti letech. Absolvoval Konzervatoř v Plzni, Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a v současné době studuje v rámci stáže Erasmus na Hochschule für Musik, Theater und Medien v německém Hannoveru. Účastnil se řady mistrovských kurzů českých i zahraničních pedagogů. Vystupoval v řadě evropských zemí, dále v Japonsku a USA, kde vystupoval rovněž na Mezinárodním klavírním festivalu 2011 v New Yorku. Pravidelně natáčí pro Český rozhlas a vystoupil několikrát s Karlovarským symfonickým orchestrem, Plzeňskou filharmonií, či Filharmonií Brno.

   Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) napsal dvaatřicet klavírních sonát a jeho soubor patří mezi stěžejní díla klavírní literatury. Beethoven je psal průběžně téměř celý život a velmi zřetelně se v nich odrážejí jeho různá tvůrčí období. Zároveň dochází k vývoji sonáty jako hudební formy, od klasicistní podoby navazující na Haydna a Mozarta po začínající romantismus.

   Klavírní sonátu č. 8, obecně známou jako Patetickou, napsal v sedmadvaceti letech. Je to jedna z jeho nejslavnějších kompozic. Věnoval ji jednomu ze svých mecenášů, knížeti Karlu Lichnowskému. Sonáta č. 21, známá jako Valdštejnská, je považovaná za jednu z největších a technicky nejnáročnějších klavírních sonát. Beethoven ji věnoval svému mecenáši, hraběti Ferdinandovi Arnoštu Valdštejnovi.

Ferenc Liszt (1811 – 1886) byl jedním z nejznámějších klavírních virtuózů své doby a rovněž tvůrcem mnoha technických inovací v klavírní hře. Mnohé jeho skladby patří mezi nejnáročnější v klavírním repertoáru. Převážně pro klavír komponoval především v mládí, po roce 1848 se zabýval spíše orchestrální tvorbou a ve stáří komponoval duchovní skladby.

   Uherská rapsodie č. 9, přezdívaná Karneval v Pešti, patří do souboru devatenácti Uherských rapsodií, klavírních skladeb založených na maďarských lidových tématech. Liszt řadu skladeb později aranžoval pro orchestr, dva i tři klavíry. Ve své původní klavírní podobě jsou skladby známé svou obtížností. Reminiscences de Don Juan je klavírní fantazie, v níž Liszt využil témata z Mozartovy opery Don Giovanni. Skladba je mimořádně technicky náročným dílem, které se v koncertních programech neobjevuje tak často. Liszt později vytvořil i verzi pro dva klavíry.


Zdroj:
Lev Havlíček
styk KSO s veřejností
605 258 630
levhav@seznam.cz
Reklama