Klatovské katakomby jsou fenoménem Plzeňského kraje

Reklama

Velkým fenoménem Plzeňského kraje jsou Klatovské katakomby. Ty už několik let nabízejí moderní a atraktivní expozici v památkově a stavebně obnovených prostorách krypty Jezuitského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce. To vše díky Regionálnímu operačnímu programu Jihozápad a významné dotaci z Evropské unie.

Jezuitský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce, postavili v letech 1656 – 1675 stavitelé Jan Dominik Orsi a Carlo Lurago. Klatovské katakomby lze nalézt v suterénu kostela a v letech 1674 až 1783 sloužily k pohřbívání duchovních. Byli zde pohřbeni především rektoři a učitelé jezuitského řádu, později ještě významní šlechtici, důstojníci, měšťané či řemeslníci. V roce 1937 při opravě kostela byly zazděny průchody zajišťující proudění vzduchu. V důsledku toho došlo k napadení mumií plísněmi a hnilobou a původní dubové rakve byly napadeny červotočem. Většina těl podlehla zkáze. Zachování, udržování a propagaci klatovských katakomb se od roku 2005 věnuje Občanské sdružení Klatovské katakomby.

 

„Díky projektu Klatovské katakomby 2010 došlo ke stavební a památkové obnově suterénu kostela, jejíž součástí bylo odborné restaurování souboru barokních a pozdně barokních mumií, dále k vybavení obnoveného interiéru instalačními prvky a mobiliářem k účelu stálé expozice a následně zejména k prezentaci této památky v celém kontextu působení řádu jezuitů ve městě, s mimořádným významem pro rozvoj školského systému v období baroka,“ uvedla Michaela Šímová, ředitelka Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad.

 

Projekt „Klatovské katakomby 2010“ byl předložen do 5. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a uspěl se žádostí o dotaci ve výši takřka 19 milionů Kč. „Unikátní fenomén klatovských katakomb má mimořádný význam nejen pro samotné město Klatovy, nýbrž pro celý plzeňský region,“ řekl Ivo Grüner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje a předseda Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad.

 


Zdroj:

Ivana Kerlesova

kerlesova@komunik.cz

Reklama