Společnost KV Arena hledá nového jednatele

Rada města v působnosti valné hromady společnosti KV Arena s.r.o. dnes na svém jednanání odvolala jednatele společnosti Vladimíra Kvasničku. Důvodem byla dlouhodobá nespokojenost s činností jednatele, s nedostatečnou úrovní komunikace s Městem a v neposlední řadě také smlouva na titulárního partnera KV Areny, uzavřená bez vědomí a souhlasu města. Podle názoru města byla také uzavřená za značně nevýhodných podmínek, s nepřiměřeně nízkou cenou za rozsah reklamního plnění, a bez výběrového řízení.

ilustrační obrázek

 

Novým jednatelem byl jmenován Ing. Jaroslav Cícha, vedoucí odboru majetku města, a to po dobu, než bude dokončeno výběrové řízení na jednatele společnosti, které dnes také bylo valnou hromadou vyhlášeno. Uchazeči se mohou hlásit do 25. června.

Podrobnosti výběrového řízení níže.

 


 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Statutární město Karlovy Vary v působnosti jediného společníka KV Areny s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, Karlovy Vary 361 01, IČ 27968561, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

„Jednatel/ka společnosti KV Arena, s.r.o.“

 

Předpokládaný nástup:                      dle dohody

Místo výkonu práce:                          Karlovy Vary

Pracovní poměr bude sjednán na:     dobu neurčitou

Mzda bude sjednána před začátkem výkonu práce formou smluvního platu.

 

Podmínky pro přijetí:

 

 • ukončené středoškolské vzděláníminimálně 3 roky praxe v oblasti provozního a ekonomického řízení obchodní společnosti
 • výborné řídící a organizační schopnosti
 • spolehlivost, přesnost, odpovědnost, samostatnost
 • časová flexibilita
 • komunikační schopnosti, psychická odolnost
 • schopnost analytického a logického myšlení
 • trestní bezúhonnost a právní způsobilost
 • řidičský průkaz skupiny B

 

Výhodou je:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, nejlépe s ekonomickým nebo právním zaměřením
 • aktivní znalost anglického jazyka, a to slovem i písmem, případně dalšího světového jazyka
 • velmi dobré znalosti v oblasti vrcholného managementu a řízení lidských zdrojů
 • orientace v platné legislativě

Zaměstnanecké benefity:

 • zajímavá kreativní a perspektivní práce
 • odměňování s pevnou a pohyblivou složkou závislou na ekonomických výsledcích
 • odborný růst
 • pružná pracovní doba

 

Minimální náležitosti přihlášky:

 • titul, jméno a příjmení
 • datum a místo narození, státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa)

 

 

 

K přihlášce je nutno připojit:

 

 • osobní motivační dopis v rozsahu A4
 • návrh vize a koncepce činnosti a rozvoje společnosti KV Arena
 • strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením
 • potvrzený doklad o bezdlužnosti z FÚ ne starší než jeden měsíc
 • čestné prohlášení, že uchazeč není dlužníkem na zdravotním a sociálním pojištění a že proti uchazeči není vedena žádná exekuce
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

 

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

 

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 25. 6. 2018 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

 

Magistrát města Karlovy Vary

Ing. Petr Kulhánek

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

 

Obálku označte:

„Výběrové řízení  – jednatel KV Areny s.r.o., NEOTEVÍRAT“

 

V Karlových Varech dne 5. 6. 2018

 


Zdroj:

Jan Kopál

Tiskový mluvčí | Magistrát města Karlovy Vary | Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

web mmkv.cz | Tel. +420 353 151 274 | Mob. +420 725 050 114 | E-mail j.kopal@mmkv.cz

Great Spas Of Europe – Candidate For World Heritage (UNESCO)