Na vysokoškolská stipendia dosáhnou pouze studenti vybraných oborů

Reklama

Rada Karlovarského kraje na svém pondělním zasedání odsouhlasila změnu v pravidlech pro přidělování stipendií vysokoškolákům. Od příštího školního roku budou nově poskytována studentům pouze třinácti vybraných oborů, o jejichž absolventy je v regionu největší zájem. Změnu však musí schválit ještě Zastupitelstvo Karlovarského kraje.

ilustrační foto

 

Stipendijní program pro studenty vysokých škol platí od roku 2014 a v minulosti byl již několikrát novelizován. Nyní došlo k přehodnocení pravidel v souvislosti s podporovanými studijními programy. „Doposud mohli získat stipendium studenti všech vysokých škol s tím, že v případě převisu žádostí budou upřednostněni studenti několika vybraných oborů. Po přehodnocení pravidel jsme však došli k závěru, že je potřeba podporovat zejména ty obory, které jsou pro Karlovarský kraj nejvíce potřebné, a proto jsme zrušili tuto možnost a upravili podporovanou oborovou strukturu,“ uvedl radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Bradáč.

Nově budou moci o stipendium žádat studenti programů, které jsou zaměřeny na přípravu učitelů základních škol a středních škol a pedagogických pracovníků školských poradenských zařízení; zubní lékařství; všeobecné lékařství; specializaci ve zdravotnictví (fyzioterapie); ošetřovatelství (všeobecná sestra); strojírenství a strojní inženýrství; elektrotechniku a informatiku; stavební inženýrství; zemědělství, zahradnictví a rozvoj venkova; zemědělství; zemědělské inženýrství; zemědělskou specializaci a na rozvoj venkova a zemědělství.

Pokud vysokoškoláci splní požadované podmínky, mohou získat 24 tisíc korun ročně. Výplata stipendia je pak spojena se závazkem, aby po úspěšném dokončení svého studia pracovali nebo podnikali v Karlovarském kraji právě tolik let, kolik let pobírali stipendium. Od roku 2014 bylo podpořeno celkem 127 studentů vysokých škol.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama