Studenti potvrdili, že řemeslo má zlaté dno

V plzeňském Techmania Science Centru si dnes účastníci tradiční soutěže Řemeslo má zlaté dno převzali ceny a účastnické diplomy z rukou zástupců Plzeňského kraje, který soutěž vyhlašuje.

Soutěž „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlašuje pravidelně již osmým rokem Plzeňský kraj pro žáky základních a středních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 základních a 15 středních škol. Porota hodnotila celkem 70 výrobků.

Slavnostního předávání cen se zúčastnil také hejtman Josef Bernard, jeho náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radka Trylčová. Mezi hosty byla také senátorka Milada Emmerová a předseda finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje Václav Votava.

„Jsem velmi rád, že alespoň touto formou můžeme podpořit a motivovat mladé a zručné žáky. Právě technické obory jsou tou oblastí, kterou Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje, a na takovýchto soutěžích vidíme, že mladí jsou velmi šikovní a tato práce je baví,“ uvedl Josef Bernard při zahájení.

Účastníci soutěže soupeřili ve třech kategoriích. První kategorie byla pro žáky 1. – 5. třídy základní školy, druhá kategorie pak pro žáky 6. – 9. třídy základní školy. Kategorie třetí byla pro žáky 1. – 2. ročníku středních škol. Posílat do soutěže mohli žáci různorodé výrobky např. hračky, suvenýry, oděvní doplňky, vyučovací pomůcky, vybavení do domácnosti apod. Jedinou omezující podmínkou bylo vlastnoruční vytvoření výrobku bez pomoci dospělých.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje získal Petr Šefl ze SŠ Rokycany za výrobek „Motorka“. Cenu náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu získal Jakub Moravec ze SŠ Kralovice s výrobkem „Jarní probuzení“.

V rámci ocenění výrobků v soutěži „Řemeslo má zlaté dno” bylo předáno ocenění také studentovi Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni Bc. Zdeňku Frankovi, za práci „Stavba demonstračního synchronního soustrojí“. Práce se věnuje návrhu a výrobě výukového modelu synchronního soustrojí. Jsou navrženy dva synchronní stroje s vyniklými póly, které jsou následně postaveny a jsou změřeny jejich základní parametry. Součástí práce je projektová dokumentace a kompletace soustrojí.

Zároveň byli za reprezentaci Plzeňského kraje na místě oceněni také žáci středních škol, kteří dosáhli výborných výsledků v mezinárodních nebo celostátních soutěžích odborných dovedností v technických oborech ve školním roce 2017/2018.

V průběhu programu vystoupily děti z Dětského domova Kašperské Hory a Dětského domova Domino Plzeň a program obohatila příspěvkem také Techmania Science Center.

Tradiční rukodělná soutěž má za cíl především popularizovat řemeslné obory mezi žáky středních a základních škol a motivovat je ke studiu těchto oborů. Neméně důležitým úkolem soutěže je také podpora řemeslné zručnosti u žáků.

 


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18, 306 13 Plzeň

telefon: 377 195 239

mobil: 777 353 676

e-mail: eva.mertlova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz