Studentům krajské pedagogické školy v Karlových Varech slouží nové moderní hřiště

Víceúčelové sportoviště s atletickým oválem a skokanským sektorem nově využívají žáci Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy Karlovy Vary, p. o. zřizované Karlovarským krajem. Hřiště konečně odpovídá nárokům na výuku oborů, jejichž součástí je intenzivní sportovní příprava.

„V poslední době se hodně mluví o tom, jak slabá je fyzická kondice žáků od nejnižšího stupně základních škol a jak by potřebovali kvalitní sportovní průpravu. Proto jsem ráda, že žáci střední pedagogické školy budou mít možnost se připravovat v moderním sportovním areálu, kde k tomu mají špičkové podmínky. Tím lépe pak mohou lásku ke sportu vypěstovat u svých budoucích svěřenců. Ať hřiště splní všechna očekávání studentů, pedagogů a dalších uživatelů,“ popřála hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

 

Karlovarský kraj rekonstrukci hřiště zafinancoval částkou 6, 7 milionu korun s DPH. „Záměrem vybudovat nové hřiště jsme se zabývali už od roku 2011. Původní sportoviště už dávno nevyhovovalo potřebám vzdělávání studentů, kteří musí projít všestrannou sportovní přípravou. Jde zejména o žáky gymnázia se zaměřením na tělesnou výchovu a žáky předškolní a mimoškolní pedagogiky, kteří mají ve svých školních výukových plánech navýšené počty hodin tělesné výchovy a konají z ní část maturitní zkoušky. Máme radost, že se podařilo tuto myšlenku dotáhnout do konce a nové hřiště odpovídá našim představám,“ uvedl ředitel školy Bohuslav Peroutka.

Výstavba sportoviště probíhala od srpna do listopadu 2017. Stavebníci ze společnosti  TUBEKO SPORT spol. s. r. o. vybudovali víceúčelové hřiště ve dvou sektorech. V prvním sektoru se nachází atletický ovál o délce 150 metrů, rovinka se čtyřmi dráhami 50 a 60 metrů, která je zakončena prostorem pro skok daleký a trojskok. Na opačné straně hřiště se nachází sektor pro skok vysoký. Uvnitř oválu je víceúčelové hřiště na míčové sporty – kopanou, odbíjenou, košíkovou, tenis či nohejbal. Vnitřní hřiště je vybaveno sítěmi a mantinely po celém obvodu, což umožňuje bezproblémové využití několika sportovními skupinami současně. Druhý sektor hřiště je situován ve zvýšené části areálu a je určen pro vrhačské disciplíny.

 

Zdařilou stavbu nového sportovního areálu přihlásil Karlovarský kraj do soutěže Stavby Karlovarského kraje.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz