Návštěvnost Karlových Varů stoupá. Výrazně přibylo čínských klientů

Data Českého statistického úřadu za 1. čtvrtletí 2018 ukazují pokračující pozitivní trend v návštěvnosti města Karlovy Vary. Stoupají počty hostů i počet přenocování.

Do Karlových Varů v 1. čtvrtletí roku 2018 přicestovalo o 14 % klientů více než ve stejném období loňského roku. Strávili zde i o 5 % více nocí. Nejvíce klientů do Karlových Varů zavítalo z Německa. Nejdynamičtější nárůst je ovšem zaznamenán u čínské klientely, které do KV přicestovalo v 1. čtvrtletí o 57 % více než vloni. Nejvíce nocí zde strávili hosté z Ruska, kterých přicestovalo o 10 % více než vloni a strávili zde přes 160 000 nocí. Vracejí se i klienti z Ukrajiny (+ 18 %).

Stejně jako v loňském roce pokračuje nárůst klientů z České republiky (+6 % v počtu klientů, +5 % v počtu přenocování) a Německa (+19 % v počtu klientů, +5 % v počtu přenocování). Průměrná délka pobytu je 5,84 dne. Nejdéle v Karlových Varech zůstávají klienti z Ruska a Ukrajiny.

I lázeňská ubytovací zařízení zaznamenala více hostů (+21 %). Průměrná délka pobytu v lázeňských ubytovacích zařízeních činí 7,58 dne.Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 1Q 2018 (lázeňská + nelázeňská)

Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
Hosté Přenocování Průměrná délka pobytu ve dnech
Celkem 85 859 415 600 5,84
v tom:      
Rezidenti 22 412 66 629 3,97
Nerezidenti 63 447 348 971 6,50
z toho:      
Německo 24 003 98 892 5,12
Rusko 16 685 160 591 10,62
Tchaj-wan (čínská provincie) 3 052 3 163 2,04
Čína 2 362 2 625 2,11
Ukrajina 1 976 19 611 10,92
Slovensko 1 288 2 636 3,05
Spojené státy americké 920 3 395 4,69
Polsko 787 1 893 3,41
Spojené království 601 1 771 3,95
Izrael 597 3 221 6,40

 

 

Porovnání 2018/2017 1. čtvrtletí 2017 1. čtvrtletí 2018 změna 2018/2017
  Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování
Celkem 75 279 395 128 85 859 415 600 14% 5%
z toho:            
Rezidenti 21205 63685 22412 66629 6% 5%
Nerezidenti 54074 331443 63447 348971 17% 5%
z toho:            
Rusko 15163 157250 16685 160591 10% 2%
Německo 20246 94552 24003 98892 19% 5%
Taiwan 2553 2690 3052 3163 20% 18%
Čína 1503 1615 2362 2625 57% 63%
Ukrajina 1677 16530 1976 19611 18% 19%

 Návštěvnost v
 lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 1Q 2018

Návštěvnost a přenocování v hromadných lázeňských ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)
  Hosté Přenocování Průměrná délka pobytu ve dnech
Celkem 46 076 303 282 7,58
v tom:      
Rezidenti 7 395 30 928 5,18
Nerezidenti 38 681 272 354 8,04
z toho:      
Německo 13 428 72 027 6,36
Rusko 12 897 135 489 11,51
Ukrajina 1 512 16 606 11,98
Čína 1 410 1 530 2,09
Tchaj-wan (čínská provincie) 1 186 1 266 2,07
Spojené státy americké 619 2 612 5,22
Slovensko 516 1 230 3,38
Izrael 437 2 590 6,93
Francie 376 1 788 5,76
Polsko 352 983 3,79

 


 

Porovnání 2018/2017 1. čtvrtletí 2017 1. čtvrtletí 2018 změna 2018/2017
  Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování
Celkem 38 093 292 870 46 076 303 282 21% 4%
z toho:            
Rezidenti 6 212 29 928 7 395 30 928 19% 3%
Nerezidenti 31 881 262 942 38 681 272 354 21% 4%
z toho:            
Rusko 11 893 133 568 12 897 135 489 8% 1%
Německo 11 490 72 569 13 428 72 027 17% -1%
Ukrajina 1 212 14 179 1 512 16 606 25% 17%
Čína 447 478 1 410 1 530 215% 220%

 

Více informací: INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., infocentrum@karlovyvary.cz, 355321161

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

odbor kancelář primátora

Telefon: +420 353 151 456

Mobil: +420 601 342 680

Email: h.kysela@mmkv.cz

 

Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary