Informace o uzavírce silnice I/26 ve Stodě

Od pátku 11. května až do 30. listopadu 2018 potrvá uzavírka silnice I/26 ve Stodě. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Plzeň, uzavírka je také standartně oznámena dle zákona a hlášena v systému NDIC.

Předmětem stavby jsou stavební úpravy průtahu silnice I/26 v centrální části města Stod, od budovy České spořitelny k přemostění řeky Radbuzy ve směru na Domažlice, včetně úprav navazujících komunikací (II/230, místních a účelových komunikací), chodníků pro pěší a parkovišť včetně doprovodných ploch zeleně.

V rámci stavby jde o rekonstrukci komunikace v intravilánu města, úpravu nevyhovujících křižovatkových napojení a také nevyhovujícího stavu vozovky. Úpravy včetně uplatnění prvků zvyšující bezpečnost (ochranné ostrůvky) by měly zvýšit bezpečnost všech účastníků provozu.

Silničním správním úřadem bylo po dlouhodobém jednání dosaženo zásadní zkrácení plánované doby výstavby na 7 měsíců. Uzavírka způsobí významné dopravní omezení na silnici I/26. Bohužel alternativní objízdná trasa s ohledem na dopravní zátěž vzhledem k počtu projíždějících vozidel neexistuje. Silniční správní úřad nařídil v rozhodnutí o uzavírce následující objížďku:

ve směru na Domažlice pro veškerý silniční provoz po volném jízdním pruhu silnice I/26

ve směru na Plzeň pro veškerý silniční provoz po silnici II/230 ve Stodě a po této silnici do obce Mantov, dále po silnici III/18045 do obce Chotěšov, dále po místní komunikaci (Hřbitovní ul.) v Chotěšově a dále po silnici II/180 zpět na silnici I/26.

Pro případ, kdy se během provozu na objízdné trase ukáže návrh opatření jako nevyhovující z hlediska kapacity objízdné trasy nebo z hlediska bezpečnosti na některých místech objízdné trasy, na základě podnětu zdejšího silničního správního úřadu bude objízdná trasa upravena.

 

Schéma ČSAD

 

Schéma Klatovy

 

Schéma Mantov 

 


Zdroj:

Eva Mertlová

Oddělení mediální komunikace a marketingu

Odbor Kancelář hejtmana

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova ulice 18,  306 13 Plzeň

telefon: 377 195 239

mobil: 777 353 676

e-mail: eva.mertlova@plzensky-kraj.cz

www.plzensky-kraj.cz