Zaměstnanci školy nacvičovali, jak se mají chovat při mimořádné události

Karlovarský kraj úspěšně pokračuje v realizaci projektu „Bezpečná škola – prevence především“. Téměř po roce příprav uspořádal ve spolupráci s Asociací Bezpečná škola, Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje a Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje vůbec první teoretický a praktický nácvik činností k zajištění a posílení bezpečnosti ve školách v případě vzniku mimořádné události. Akce se uskutečnila v druhé polovině dubna na Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary a zapojeno do ní bylo na čtyřicet osob.

Po provedení bezpečnostních auditů ve školách a školských zařízeních, nastavení bezpečnostních opatření, doplnění potřebné techniky a uspořádání vzdělávacích seminářů se nyní Karlovarský kraj pustil do přípravy teoretických a praktických nácviků. „Žijeme v době, kdy čelíme nejrůznějším bezpečnostním rizikům, školy nevyjímaje. Proto chceme, aby se učitelé naučili, jak se mají v těchto nečekaných situacích, kdy jsou v ohrožení životy i zdraví žáků, správně chovat. Modelové situace, které jsou ve školách pod odborným dohledem nacvičovány, jsou na místě rovnou i vyhodnoceny,“ upřesnil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Všichni zaměstnanci školy si během bezpečnostní akce vyzkoušeli postupy při evakuaci a invakuaci osob, včetně nácviku poskytnutí nezbytné pomoci při zranění a jiných fyzických traumatech. Tato aktivita se ze strany zaměstnanců setkala s velmi kladným ohlasem. „Praktické nácviky budou pokračovat i nadále, do konce roku by se měly uskutečnit ještě na dvou školách Karlovarského kraje,“ doplnil Petr Kubis.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz