Křesadla v Karlovarském kraji již mají své majitele

Parkhotel Richmond – v pátek 27. dubna byla již po jedenácté slavnostně udělena Křesadla za rok 2017 dobrovolníkům z Karlovarského kraje.

 

Při slavnostním ceremoniálu byli oceněni 4 dobrovolníci „cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“ Křesadlo 2017.

Oceněnými jsou :

MUDr. Hana Hynková za dlouholetou a nepřetržitou činnost, kterou vyvíjí pro oblast Žluticko a jeho okolí.

Andrea Kafková, za obětavou pomoc lidem v Hospicu Sv. Jiří a Dobrá rodina o.p.s.

Pavlína Štyndlová za vybudování ekologické farmy, nesobecký a inspirativní přístup ke zvířatům i lidem.

Stehlíková Zdeňka, která  je dobrovolnicí DC Instand a je nominována především za pravidelnou pomoc seniorům v pečovatelském domě.

 

Držitele cen vybrala z celkem 20 nominací devítičlenná porota složená ze zástupců neziskových organizací, státní správy a samosprávy a sponzorů.

Cena Křesadlo je „cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“, je to cena symbolická, účelem je poděkovat dobrovolníkům za jejich přínosnou činnost a také zviditelnit dobrovolnictví. Křesadlo samotné je dílem uměleckého kováře z hradu Křivoklát a dokáže vykřesat skutečné jiskry.

 

Pořadatelem 11. ročníku udílení cen Křesadlo 2017 dobrovolníkům Karlovarského kraje je Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s. – středisko Dobrovolnické centrum Vlaštovka. Záštitu převzal náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pan Mgr.Petr Kubis a primátor města Karlovy Vary, Ing. Petr Kulhánek.

Slavnostním ceremoniálem nás provázel Vlasta Vébr.

Ocenění dobrovolníci:

MUDr. Hana Hnyková se začala před 20ti lety starat s manželem o studánku pod Vladařem. Postupně přicházely a nabalovaly další akce směřující pro zušlechtění krajiny na Žluticku. Před osmi lety založili s manželem Spolek okrašlovací Vladař (SOVa). Ten má nyní přes 30 členů. Spolek vyznačil 5 turistických stezek, rekonstruoval více než 30 křížů, soch, kapliček aj. Paní Hnyková se velice významně zasloužila o zachování historického dědictví pro další generace.

 

Andrea Kafková dlouhodobě pomáhá s organizací a benefičních akcí pro Hospic Sv. Jiří, jejichž výtěžek putuje na pomoc nevyléčitelně nemocným lidem. Dále pomáhá při akcích Dobré rodiny, kde pomáhá s dětmi v pěstounské péči.

 

Pavlína Štyndlová získala Křesadlo za vybudování a provoz Ekofarmy Kozodoj, kde vytvořila inspirativní místo pro všechny generace. Na Kozodoji našlo místo přes 20 nemocných koní a mnoho dalších zvířat, které mohou nadále dělat radost nejen dětem, ale lidem s handicapem, seniorům a dobrovolníkům. Paní Štyndlová pořádá během roku mnoho akcí, které jsou komunitního charakteru a které aktivitami podporují lásku k přírodě a zvířatům napříč generacemi.

 

Zdeňka Stehlíková má sama nelehký životní úděl a přesto projevila zájem pomáhat v zařízeních pro seniory. Paní Stehlíková již třetím rokem pravidelně vypomáhá v pečovatelském domě v Karlových Varech. Účastní se a pomáhá s organizací mnoha akcí a i přes svůj handicap je vždy připravena zpříjemnit chvilky seniorům a osamělým lidem.

 


Zdroj:

Žaneta Salátová, ředitelka MCKV

Tel. 606 581 369

e-mail: mckv@seznam.cz

Mateřské centrum Karlovy Vary, z.s., Kolárova 17, K. Vary

www.materske-centrum.cz