Uzavírky a dopravní omezení ve městě a okolí

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 27. 4. 2018.

ilustrační foto

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 15.11.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí  z důvodu jeho opravy.  Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.11.2017 do 31.5.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace – veřejně přístupná účelová komunikace p.p.č. 559/8 a p.p.č. 577/1 od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách, k. ú. Dvory. Bude zde budována cyklostezka  A2 Dvory – Tašovice. Po vybudování 1. úseku (od křižovatky ulic 1. máje a V Lučinách k objektu na p.p.č. 287/6) bude umístěné dopravní značení „posunuto“ za objekt na p.p.č. 287/6 tak, aby nebyl omezen pohyb chodců a cyklistů na p.p.č. 513/1 a p.p.č.  512/1.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku a odstranění vlečkového přejezdu. II. etapa je v termínu od 1.4.2018 do 30.6.2018; úsek ul. Buchenwaldská od křižovatky s ulicí Celní až po zastávku MHD u krematoria. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou.

Od 19.2.2018 do 30.4.2018 bude úplně uzavřeno schodiště mezi budovou magistrátu města a budovou základní školy na Moskevské ulici. Bude zde prováděna rekonstrukce daného schodiště a vzhledem k rozsahu prací nebude umožněn průchod po tomto schodišti. Práce jsou zajištěny dopravním značením.

Od 8.4.2018 do 30.4.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Žižkova – úsek od RD č.p. 728/18 k RD č.p. 555/43; uzavírka o délce cca 420 m. Budou zde prováděny stavební práce – rekonstrukce krytu vozovky vč. obrubníků, provedení výškové úpravy šachet, uličních vpustí, hrnečků. Po celou dobu prováděných prací bude zachován průjezd předmětného úseku.

Od 16.4.2018 do 30.4.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace Slovanská (V Chatkách), k. ú. Tašovice v úseku od p.p.č. 197/34 k p.p.č. 206/1 o délce cca 250 m. Bude zde prováděna oprava povrchu místní komunikace.

Od 23.4.2018 do 28.4.2018 proběhne na místní komunikaci ul. T.G.Masaryka, v prostoru mezi budovou České pošty, Karlovy Vary 1 a Smetanovými sady, trh s italskými specialitami.

Od 4.5. 2018 do 6.5.2018 proběhnou na Mírovém náměstí před GH Pupp Jarní porcelánové slavnosti. Akce bude spojena s úplnou uzavírkou předmětné části komunikace, a to vždy od 09:00 do 17:00 hodin.

SILNICE II. a III. třídy

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov – Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 3.4.2018 do 27.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/198, staničení km 0.000 – 4.900,  na trase Bochov –  Kozlov důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.4.2018 do 31.5.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici II/230 staničení km 109.866 v obci Otročín – Tisová z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 9.4.2018 do 12.5.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/22213 staničení km 0,350 – 0,850  v obci Andělská Hora z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2018 od 20:00 do 17.6.2018 do 7:00 hodin bude úplně uzavřen provoz na silnici III/21047 a III/2194 v obci Nejdek z důvodu pořádání kulturní akce. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a silnici III/21047 a stanovuje se její trasa: – směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi Karlovarská, Poštovní, Rooseveltova, Nádražní a zpět, – směr Karlovy Vary – Nové Hamry, ulicemi Karlovarská, zadní část nám. Karla IV. (podél řeky Rolava), Nerudova, Závodu míru a zpět ulicemi Závodu míru, Žižkova, Dvořákova, Poštovní a Karlovarská.

Od 16.4.2018 do 30.6.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnic II/198 staničení km 10.00 – 12.41 na trase Kojšovice – Toužim, důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: – od křižovatky silnic II/198 a I/20 směr Bečov nad Teplou, dále na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Bochov, na křižovatku silnic II/208 a I/6 směr Praha, na křižovatku silnic I/6 a II/198 směr Toužim a zpět.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: – od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude částečně uzavřen provoz na silnici III/20910 v úseku železničního přejezdu P163 v km 15,113, v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 167 v km 17,081 na pozemní komunikaci na p.p.č. 1175 a 1125/1, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Ve dnech od 28.4.2018 do 30.4.2018, od 20.5.2018 do 24.5.2018, od 26.5.2018 do 29.5.2018, od 8.6.2018 do 10.6.2018, od 18.6.2018 do 24.6.2018 bude úplně uzavřen provoz plnou v úseku železničního přejezdu P 166 v km 16,695 na pozemní komunikaci na p.p.č. 322/3 a 324/2, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od  2.5.2018 do 29.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 164 v km 15,759 na pozemní komunikaci na p.p.č. 1172/3, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od 2.5.2018 do 26.6.2018 bude částečně uzavřen provoz na  silnici III/20910 v úseku železničního přejezdu P163 v km 15,113 v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 2.5.2018 do 29.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 160 v km 14,212 pozemní komunikace na p.p.č. 1416/1 a 1622, k.ú. Nová Role v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od  2.5.2018 do 26.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P159 v km 13,708 na  pozemní komunikaci na p.p.č. 1559/3 a 1559/4 k.ú. Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

 


Zdroj:

mmkv.cz