Po dobu uzavírky Doubského mostu bude v provozu kyvadlová doprava

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí a úplnou uzavírkou Doubského mostu na silnici I/20 v Karlových Varech, kterou připravuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, bude do provozu uvedena náhradní autobusová kyvadlová doprava. Ta zajistí a usnadní pohyb obyvatelům, kteří most využívají jako pěší spojnici. Zavedení kyvadlové linky inicioval 1. náměstek primátora města Karlovy Vary Čestmír Bruštík na dnešním jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajského úřadu Karlovarského kraje, Policie ČR, zhotovitele rekonstrukce, projektanta a dalších účastníků. „Město, jako jeden z účastníků správního řízení o stanovení uzavírky, se zřeklo své původní námitky k zachování průchodu pro pěší. Nechceme v žádném případě jakkoliv zdržovat nebo prodlužovat rekonstrukci mostu. Proto jsme s přihlédnutím na četné podněty obyvatel čtvrtí Tašovice a Doubí iniciovali zavedení kyvadlového spoje pro obyvatele, kteří při cestách do zaměstnání, škol a k lékaři přecházejí Doubský most pěšky. Zachovali jsme se konstruktivně, v zájmu obyvatel města i v zájmu bezpochyby potřebné a bezproblémové rekonstrukce mostu. Proto mě mrzí, že ze strany krajského úřadu a zástupců kraje jsme opakovaně obviňováni z průtahů ve správním řízení vedené krajským úřadem. Město námitku k zajištění průchodu pro pěší vzneslo po té, co bylo zjevné, že nikdo jiný tento podnět v rámci zahájeného řízení nechce uplatnit,“ podotýká 1. náměstek primátora města Čestmír Bruštík.

 

Po dobu uzavírky Doubského mostu bude od 18. 4. 2018 jako náhrada za uzavření mostu pro pěší v provozu kyvadlový spoj mezi zastávkami Doubský most a U Zámečku. Doprava bude zdarma a bude zajištěna v pracovních dnech v časech od 6:50 do 8:00 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin. Spoj bude provozovat Dopravní podnik Karlovy Vary.

 

Běžná dopravní obslužnost Tašovic linkami MHD bude zachována v plné míře. Doprava dětí z této lokality do škol bude nadále zajišťována školními spoji, které jezdí ráno z Tašovic bez přestupu k ZŠ 1. máje ve Dvorech a dále k ZŠ Poštovní v Tuhnicích a ZŠ Dukelských hrdinů a v odpoledních hodinách zpět. Na trase Doubí – ZŠ 1. máje ve Dvorech a zpět budou nasazeny náhradní spoje v rámci jízdního řádu č. 16. Pro zabezpečení přepravy cestujících ve večerních hodinách dojde i k úpravě trasy linky č. 52, která pojede po své trase od Tržnice do Dvorů, odkud se vrátí na Plzeňskou ulici a dále bude pokračovat do Doubí. Informace o provozu spojů jsou zveřejněny na jízdním řádu linky č. 52.

Výlukové jízdní řády budou od středy 18. 4. vyvěšeny na autobusových zastávkách a na webu www.dpkv.cz. Budou také dostupné v přepravní kanceláři dopravního podniku v Zeyerově ulici.

 


Zdroj:

Helena Kyselá

tisková mluvčí

odbor kancelář primátora

Telefon: +420 353 151 456

Mobil: +420 601 342 680

Email: h.kysela@mmkv.cz

 

Magistrát města Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, 361 20  Karlovy Vary