Gerontologické dny Severozápad v Sokolově / 17.5.

Ve čtvrtek 17. května 2018 v 9,00 hod. v Městském domě kultury města Sokolov bude zahájen v pořadí již 13. ročník kongresu Gerontologické dny Severozápad (GDSZ), který je určen zdravotnickým a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniorskou populaci. Kongres svým zaměřením patří mezi největší akce tohoto charakteru v ČR. Koná se pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové, hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a starosty města Sokolova Bc. Jana Picky . Hlavním organizátorem akce je DTO CZ Ostrava a odborně připravovalo celou akci 8 institucí z Karlovarského a Ústeckého kraje. Kongres je věnován jak zdravotním, tak sociálním tématům. Co bude hlavními tématy? Vybíráme krátce z obsahu:


STÁŘÍ, SMRT A EKONOMIKA

– také o stříbrné ekonomice, byznysu se smrtí, úctě k životu a nechávání zemřít

Cílem mé přednášky je probuzení veřejného zájmu o tato zásadní etická, eticko právní a politologická východiska v kontextu sociálních a zdravotně sociálních strategií a koncepcí v ČR.

Známý český geriatr, publicista, člen Etické komise ČLK MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. celý život působí jako špičkový geriatr, dříve ve fakultní nemocnici v Praze, dnes jako praktický lékař, a díky bohatým praktickým zkušenostem se neobává otevírat málo diskutovaná nebo až tabu témata. Vyjadřuje se k úskalím zdravotní péče o seniory.

„Pro seniory představují i běžné události zátěž a mnohé z nich jim zhorší stav. Rozvíjí se u nich seniorská křehkost. Potřebují, aby se pomocí zavedeného hodnocení zjistilo, co se s nimi děje. A to česká medicína neumí.“

Doktor Kalvach dále uvádí: „Klidně je implantována i velmi drahá pomůcka či přístroj, nová kyčel, kardiostimulátor v hodnotách desítek i stovek tisíc korun spolu s pobytem na JIP. Pak ale následuje vysunutí do geriatricky nepolíbeného prostředí a péče se propadá o několik tříd níže. Nakonec se nemocný na odoperované nohy nepostaví, rozleží se a odjíždí do LDN. Celá perfektně odvedená akutní fáze včetně velké investice je totálně znehodnocena. A pak se řekne: vidíte, nemá to smysl, stejně pacient zemře v léčebně.“

 

Nežádoucí účinky psychofarmak – buďme opatrní, je méně opravdu více?

Dalším známým problémem je užívání velkého množství léků v léčbě křehkých geriatrických pacientů. Kde je však ta správná míra? Na tyto a podobné otázky bude například odpovídat PharmDr. Ivana Tašková, Psychiatrická nemocnice Bohnice.

 

Paliativní a hospicová péče v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Jak se k ní staví jednotlivé instituce? Jaký je pohled krajské samosprávy? Jak zajistit kvalitu těchto služeb? Je certifikace správnou cestou?

 

Přijďte se dozvědět více od těch nejpovolanějších.

 

 

Kontakt na organizátora a pro další informace:

DTO CZ, s.r.o.

Mariánské nám. 480/5, 709 28 Ostrava – Mariánské Hory

Vedení projektu GDSZ: Ing. Pavel Hercík, Ph.D. (DTO CZ), mobil: 602572956, p.hercik@dtocz.cz

 

Podrobnosti na: gdsz.dtocz.cz

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz