Zpět do práce

Seberealizace a pracovní uplatnění na míru? To v našem kraji není science fiction.

Společnost Bludiště, z.s. a  firma Poradkyně s.r.o. zahájily v těchto dnech realizaci tříletého projektu financovaného Evropskou unií, zaměřeného na pomoc při získání odpovídajícího pracovního uplatnění lidem z řad uchazečů ÚP. Je cíleno na ohrožené skupiny trhu práce a to rodiče s dětmi do 15 let a lidi nad 54 let.

ilustrační foto

 

Cílem projektu je zvýšení kreditu uvedených cílových skupin na trhu práce Karlovarského kraje.  Zaměření na mladé rodiny a na lidi předdůchového věku není vůbec náhodné. Jistě dáte za pravdu tvrzení, že hlavně ženy po rodičovské dovolené, nebo samoživitelky narážejí na problém rozsahu pracovní doby, umístění dětí do mateřské školy. Starším lidem zase chybí odvaha učit se novým věcem, držet krok s dobou nebo zcela změnit svou dosavadní profesi.

 

V projektu ” Zpět do práce ” bude každému zájemci vytvořen Osobní plán rozvoje, který bude vycházet z individuálních potřeb, zájmů a bude respektovat osobnost uchazeče. Na základě tohoto plánu se bude moci rozvíjet prostřednictvím těchto aktivit:

Poradenské a informační činnosti -finanční a právní poradenství, osobnostní a kariérové poradenství, psychoterapie.

Motivační aktivity a semináře – rozvoj měkkých dovedností, finanční a digitální gramotnost, úprava zevnějšku, právní a mzdové minimum aj.

Rekvalifikační kurzy – Základy obsluhy PC – Poradce pro zdravý životní styl- Chůva- Marketingový specialista- Finanční poradce.

 

A velmi důležitá informace – při hledání nové práce budete podpořeni připraveným úzkým kontaktem se zaměstnavateli Karlovarského kraje. Jistě Vás bude zajímat, že účastníkům projektu budou poskytnuty finanční prostředky na úhradu cestovného do střediska aktivit, kterým je Areál Dvorana, Chebská 73/48,  Karlovy Vary – Dvory.

 

Pro více informací kontaktujte: bludistekv@seznam.cz,   Božena Turoňová mob.778 883 010

 


Zdroj:

Mgr. Zuzana Týnková


Bludiště, z.s.
www.bludistekv.cz
Tel.: 778 883 010, 608907894
Email.: bludistekv@seznam.cz

www.facebook.com/bludistekv