Certifikáty Paměti světa byly předány

Zástupci institucí, které spravují dokumentární dědictví navržené na sklonku loňského roku na zápis do Mezinárodního registru Paměti světa, převzali 5. dubna v Nostickém paláci z rukou ministra kultury Ilji Šmída certifikáty UNESCO potvrzující jejich zápis.

 

Institucemi, které nominace připravily, jsou Moravské zemské muzeum, které nominovalo Archiv Leoše Janáčka, Národní technické muzeum, které ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zpracovalo nominaci Kynžvartské daguerrotypie, a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – v silné světové konkurenci uspěly její  Camociovy mapy obléhání Malty z roku 1565. Poslední nominace byla připravena ve spolupráci s maltskými partnery, jejichž zástupci se slavnostního předání na Ministerstvu kultury rovněž zúčastnili.

 

Zápisem těchto dokumentů mezinárodní odborné společenství stvrdilo význam každé z nominovaných položek, které by měly být zpřístupněny široké veřejnosti prostřednictvím moderní informační techniky.

 

Všechny nominace byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Českou komisí pro UNESCO. Pro příští cyklus předkládání nominací do tohoto prestižního seznamu nejvzácnějšího dokumentárního dědictví světa se v současnosti připravují nominace Archivu Antonína Dvořáka (Národní muzeum) a Mollovy mapové sbírky (Moravská zemská knihovna v Brně).

 

„Dokumentární dědictví je nedílnou součástí kulturního odkazu lidstva, ať už ve formě písemných či například audiovizuálních dokladů. Jeho rozmanitost dokazuje právě fakt, že byly do registru za Českou republiku zapsány tak rozdílné položky, jakými je jedna z nejstarších uchovaných daguerrotypií, hudební archív světově proslulého skladatele a vzácná mapa z 16. století; ale také to, že jednotlivé nominace připravili zástupci rozdílných institucí  – Moravského zemského muzea, Národního technického muzea ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která spolu se svými partnery z Malty připravila obzvláště náročnou nadnárodní nominaci, díky které se virtuálně spojil soubor map uložených v  Praze a ve Vallettě. Toto symbolické spojování napříč státy je právě jedním z cílů programu, protože dokumentární dědictví je důležitou součástí kolektivní paměti celého lidstva a Agentura OSN pro vzdělání, vědu a kulturu – UNESCO – si jeho cenu vedle viditelnějších položek kulturního dědictví jako jsou památky světové dědictví či prvky živoucích tradic velmi dobře uvědomuje. Proto iniciovala vznik programu Paměti světa, který vyzývá státy, aby svému rozmanitému dokumentárnímu dědictví věnovaly stejný prostor a péči jako např. tomu nemovitému,“ uvedl ministr kultury Ilja Šmíd.

 

Všechny nominace byly připraveny ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Českou komisí pro UNESCO, kterou na slavnostním předání dokumentů pozdravil její předseda p. Stanislav Štech.  Akce se krom ministra kultury p. Ilji Šmída a náměstka ministra kultury p. Vlastislava Ourody účastnili také p. Bernadine Scicluna z Muzea výtvarného umění ve Vallettě – Heritage Malta spolu s p. Evou Novotnou, ředitelkou Mapové sbírky, vedoucí Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty UK,  ředitel odboru elektrotechniky a médií NTM p. Hynek Stříteský a kurátor Archivu Leoše Janáčka a vedoucí Oddělení dějin hudby MZM p. Jiří Zahrádka s p. Simonou Šindlářovou, kurátorkou z Moravského zemského muzea.

 

Certifikáty z rukou ministra kultury převzali děkan Přírodovědecké fakulty UK p.  Jiří Zima,  generální ředitelka NPÚ  p. Naďa Goryczková, generální ředitel NTM p. Karel Ksandr a generální ředitel MZM p. Jiří Mitáček. Mezi přítomnými hosty byli také starosta Lázní Kynžvart p. Miloslav Pernica a sekretář Malta Map Society p. Josef Schiro.

 


Zdroj:

Simona Cigánková

tisková mluvčí MK