Kraj nabídne firmám inovační vouchery za nových podmínek

Reklama

Karlovarský kraj opět podpoří projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Na spolupráci podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi půjdou 2 miliony korun. Oproti minulým letům však dojde ke zjednodušení administrace vyhlašovaného dotačního programu a nově budou nastaveny i příznivější podmínky pro žadatele.

ilustrační foto

 

Na základě dlouholeté zkušenosti s administrací dotačního titulu bylo Radě Karlovarského kraje doporučeno schválit titul v pozměněné podobě. Nově již nebude Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání vyhlašována veřejná soutěž na inovační vouchery, která vzhledem k nízké alokaci programu představovala neúměrnou administrativní, finanční i časovou zátěž. „Jelikož se jedná o navázání, případně i rozšíření smluvní spolupráce mezi podnikatelským a výzkumným sektorem, nikoliv o účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací, která je definována zákonem, není potřeba již vyhlašovat dotační titul v režimu veřejné soutěže,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Kromě toho bude výrazně zjednodušen i proces hodnocení, projednávání a schvalování žádostí o dotace. Karlovarská agentura rozvoje podnikání již nebude muset oslovovat externí hodnotitele působící mimo náš region. Namísto nich bude vydávat doporučení k přidělení dotace hodnotící komise a Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje. „Žadatelé pak jistě přivítají nově nastavenou pětidenní lhůtu pro odstranění vad či doplnění neúplné žádosti, lepší systém hodnotících kritérií, prodloužení doby realizace projektu o dva měsíce nebo posunutí termínu pro závěrečné vyúčtování a finanční vypořádání až na březen následujícího roku po vyhlášení programu,“ doplnila hejtmanka Jana Vildumetzová.

Dotační program bude vyhlášen 6. dubna, přičemž elektronické žádosti bude možné předkládat v termínu od 7. do 21. května. Každý z žadatelů může na svůj projekt získat podporu ve výši až 170 tisíc korun. Veškeré potřebné informace najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje. Připraven je pro ně rovněž seminář, který se uskuteční 11. dubna v Podnikatelském inkubátoru Kanov v Karlových Varech od 9 do 13 hodin. Na akci se seznámí nejenom s novými podmínkami, ale i s podpořenými projekty a prostor bude rovněž i pro individuální konzultace.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama