Každý třetí Čech se účastnil právního sporu

Každý čtvrtý Evropan a třetí Čech se účastnil právního sporu. V Česku se lidé nejvíce bojí, kolik to bude stát.

Více než čtvrtina Evropanů se v posledních pěti letech stala účastníkem právního sporu, přičemž nejčastěji šlo o komplikace v zaměstnání, s bydlením, v rodině anebo s autem. Nejméně často pak lidé přicházeli k problémům ve svém volném čase. Češi nejvíce řešili spory v rámci rodiny. Jejich největší obavy se týkají výše nákladů právního sporu. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu D.A.S. pojišťovny právní ochrany, jedničky na českém trhu s právní ochranou.

Téměř každý třetí Čech se v posledních pěti letech účastnil právního sporu. Mezi nejčetnější případy se řadily rodinné záležitosti (16 procent), což je o téměř pět procent více ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Na druhém místě se v Česku umístily spory v oblasti zaměstnání (devět procent), na třetím pak bydlení a internet (shodně osm procent).

Jak je to ve světě?

Nejvíce právních sporů se odehrálo v posledních pěti letech ve Švýcarsku, kde má s tímto zkušenost každý druhý člověk. Největší podíl kauz pocházel z jejich zaměstnání (19 procent) a domácnosti (16 procent). Naopak Nizozemci zaznamenali celkově nejméně sporů, setkalo se s tím tam jen 26 procent lidí.

Spory týkající osobních aut se u všech respondentů pohybovaly cca na osmi až devíti procent, na internetu zaznamenali jejich největší podíl Švýcaři (devět procent), naopak u bydlení to bylo nejméně u Nizozemců (čtyři procenta).

Účast v právních sporech pro Evropany nepředstavuje riziko, Češi to vnímají jinak

Lidé odhadují riziko své účasti v právních sporech většinou jako malé, výjimkou je Česká republika, Německo a Švýcarsko. Až 39 procent Čechů vnímá jako nejrizikovější právní spory právě v oblasti motorismu. Dále se jedná o kauzy v rodině (30 procent) nebo v zaměstnání (29 procent). “Tento trend očekáváme i do budoucna. Silně ho vnímáme právě v souvislosti s počtem sporů, které pro naše klienty řešíme. Se stále rostoucím motorismem v Česku jsou nehody rok od roku komplikovanější, dražší a s horšími následky,” vysvětluje Jitka Chizzola, generální ředitelka společnosti D.A.S.

Generace Y, tzv. mileniálové, vidí vyšší riziko pouze u bydlení, u ostatních oblastí se shodují s dalšími věkovými skupinami.

Zatímco náklady sporu jsou hlavním zdrojem obav ve všech zemích, zejména pak v České republice (53 procent) a Irsku (50 procent), v Nizozemí, Francii a Švýcarsku vzbuzují pochybnosti vynaložený čas a energie (33, 28, a 26 procent). V Německu pak lidé berou v potaz také zbavení práva (27 procent). Z výzkumu vyplývá, že lidé nejsou dobře informováni. Zejména o nákladech sporu toho Evropané vědí nejméně. Větší povědomí panuje o tom, na koho se obrátit a jaká mají práva.

Právníci a pojistitelé právní ochrany platí za jistotu. Lidé sbírají informace také na internetu a od známých

Pokud Evropané vyhledávají pomoc v řešení jejich právního sporu, obracejí se většinou na právníky či pojistitele právní ochrany, jež nejvíce preferují Nizozemci (59 procent). Výjimku představují Francouzi, kteří nejdříve vyhledávají na internetu (44 procent). Češi v této souvislosti internet konzultují méně (19 procent), 82 procent z nich hned spoléhá na právníka, 44 procentjde nejdříve pro radu za známými.

Nejméně jde o poměr cena/výkon Francouzům (29 procent) a Irům (27 procent). Pro respondenty je nejdůležitější kompetentnost v právních sporech, nejméně ze všech na tom záleží Maďarům, kteří více upřednostňují celkovou kvalitu poskytované služby.

V Nizozemí (56 procent), Švýcarsku (53 procent), Francii (44 procent) a Německu (47 procent) je nejoblíbenějším řešením placení pojištění právní ochrany pro předcházení problémů. Oproti tomu v Irsku (74 procent), České republice (68 procent) a Maďarsku (61 procent) respondenti za právní poradenství platí až v momentě, kdy dojde ke sporu. “V Česku je právní ochrana stále poměrně málo známou službou. Češi tak utápějí v právních sporech ohromné peníze, přitom vhodná právní ochrana od zkušeného pojistitele by jim ušetřila nejen spoustu finančních prostředků, ale také jejich nervy a čas a samozřejmě i zvýšila vyhlídky na výhru sporu,” říká Jitka Chizzola.

Telefon a osobní setkání se těší oblibě více než chatovací roboti

Telefonní komunikace se v případě právních poradenství mezi Evropany těší největší oblibě, a to i z toho důvodu, že právní události si nevybírají čas ani hodinu. “V takových situacích je důležité umět pružně reagovat na potřeby klientů. V D.A.S. provozujeme nonstop linku poradenství, na kterou může klient zavolat 24 hodin 7 dní v týdnu, a to například i při nehodě v sousedních zemích. K ruce mu bude hned právník, který hovoří jazykem dané země,” doplňuje Chizzola.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany je s třiadvacetiletou tradicí v České republice jedničkou na trhu s právní ochranou (dle České národní banky se podílí téměř 92 procent na nákladech na pojistná plnění celého trhu s právní ochranou). D.A.S. je jedinou specializovanou a nezávislou pojišťovnou svého druhu u nás. Svým klientům nabízí nonstop komplexní právní servis, který se prolíná mnoho oblastmi života i podnikání. Zabývá se také edukací a přispívá k rozvoji právního povědomí ve společnosti.

Ve své praxi se pojišťovna opírá o zkušenosti z více než stoleté tradice firmy i o své mezinárodní zázemí. Působí nejen v Evropě, ale také v Kanadě nebo Jižní Korei.

Více informací na: https://www.das.cz/.

 


Zdroj:

www.protext.cz