Vztahy se šéfem a vliv na plat

Zaměstnanci, kteří mají přátelský vztah se svým šéfem, vydělávají víc. Jak lidé vidí současné lídry?

Platový portál Platy.cz  realizoval zaměstnanecký průzkum o tom, jaké vlastnosti chybějí současným manažerům. V rámci průzkumu se ptali, jak lidé hodnotí svého přímého nadřízeného. Podívali se také na to, jaký mají vztahy se šéfem vliv na platové ohodnocení zaměstnance.

Průzkum je součástí PAYLAB COMPENSATION MONITORU , který sleduje trendy v oblasti odměňování. Do průzkumu se kromě České republiky zapojilo 10 dalších evropských zemí, v nichž je mezinárodní portál Paylab.com  zastoupený regionálními platovými portály.

Jaký mají pracující vztah se svými nadřízenými?

Až čtyři z desíti zaměstnanců charakterizují svůj vztah k nadřízenému spíš neutrálně nebo negativně. Rezervovaný vztah se svým šéfem, kdy je cítit vzájemný odstup, má v hodnocení za všechny zúčastněné země 35 % respondentů (v ČR 34 %). Další 4 % (V ČR 3 %) uvedla, že jejich vztah s nadřízeným je chladný až nepřátelský.

„Přátelský vztah se šéfem deklarovalo v České republice 63 % respondentů. Zajímavým zjištěním je, že lidé, kteří mají přátelský vztah se šéfem, mají v ČR v průměru o 18 % vyšší plat než ti, kteří mají s nadřízeným rezervovaný nebo nepřátelský vztah,“ uvádí Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz, propojeného v ČR s Platy.cz.

Zaměstnanci, kteří mají dobrý vztah s nadřízeným, vydělávají více
Země Platový rozdíl v %
Estonsko

21 ­ ­

Srbsko

20 ­ ­

Maďarsko

20 ­ ­

Česká republika

18 ­­

Slovensko

17 ­ ­

Bosna a Hercegovina

16 ­ ­

Litva

13 ­ ­

Polsko

­ ­

Slovinsko

­ ­

Finsko

­ ­

Lotyšsko

­ ­

Platový rozdíl ve prospěch dobrých vztahů vyšel ve všech zemích, kde se průzkum realizoval. Limitní hodnoty přitom na obou koncích spektra zaujaly pobaltské země: největší rozdíl byl v Estonsku (21 %), nejmenší v Lotyšsku (7 %).

Z průzkumu také vyplynulo, že lidé na manažerských pozicích, kvalifikovaní techničtí pracovníci, zaměstnanci v IT a mladší zaměstnanci do 35 let mají všeobecně lepší vztahy s přímými nadřízenými. Čím je zaměstnanec starší, tím má rezervovanější vztah k nadřízenému.

Jaké vlastnosti současným manažerům chybějí nejvíce?

Nejčastěji lidé zapojení do průzkumu u svých nadřízených postrádají férovost, upřímnost, komunikativnost, ale také odvahu a rozhodnost. Lidé, kteří mají s nadřízeným přátelský vztah, si častěji stěžují, že šéf nemá kuráž a že je málo kreativní. Zaměstnancům, kteří mají rezervovaný až chladný vztah se šéfem, zase více vadí nedostatek úcty a respektu ze strany šéfa a nedůvěryhodnost. Také více pochybují o jeho kompetentnosti, odbornosti a zkušenostech.

Zaměstnanci, kteří vydělávají podprůměrně, si stěžují, že šéfům chybí férovost, ochota, slušnost, pokora a větší otevřenost. Těm, jejichž platy jsou nadprůměrné, u šéfů kromě odborných zkušeností chybí také charizma, odvaha a rozhodnost, rozvaha a kreativita.

O průzkumu

Do průzkumu „My boss“  platebních portálů Paylab.com  se zapojilo 52 120 respondentů v 11 evropských zemích; šlo o lidi ze všech aktuálních odvětví, pracující na různých pozicích a úrovních řízení. V ČR, kde značku zastupuje platební portál Platy.cz, se zapojilo 13 665 respondentů. Průzkum je součástí Paylab Compensation Monitoru , jehož cílem je kontinuálně sledovat trendy v oblasti odměňování zaměstnanců.

 


Zdroj:

Aspen.pr (Profesia)