Dubnový program Galerie Drahomíra

Galerie Drahomíra

Vítězná 50, 360 09 Karlovy Vary

tel. 353 222 963, URL: http://www.kinodrahomira.cz

otevřeno: po – pá 11 – 20, so – ne 14 – 20 hodin

vstup dobrovolný

 

 

5. 4. – 31. 5.

MARTIN CHOCHEL – PŘÍRODOU ŠTĚTCEM A PALETOU

Výstava obrazů představí tvorbu na Karlovarsku žijícího autora Martina Chochola. Hlavními motivy olejomaleb výtvarného autodidakta jsou krajinná zátiší. Podle autora jde především o okamžité vjemy a jejich zachycení. Chochol výtvarně navazuje na myšlenku impresionistického hnutí na přelomu 19. a 20. století. Velkým vzorem jsou pro něj Claude Monet, Václav Radimský a Antonín Slavíček.

Vernisáž 5. dubna v 17.00 hodin.

 

19. 4., 18.00 hodin

POEZIE & JAZZ: Haló, je tady vichr – vichřice! / expresionismus v básni počátkem 20. století

V pokračování cyklu představí Poetická skupina Drahomíra a hudební skupina Jazz Apetit antologii, kterou sestavil básník, dramatik a překladatel Ludvík Kundera a která podává přehled německého uměleckého směru z let 1910-1920. Expresionismus, stojící v protikladu k impresionismu a  naturalismu, se nevyznačoval ani tak jednotností stylu a koncepce, jako rozmanitostí představitelů. Během deseti let vydala expresionistická produkce 100 časopisů, 8 ročenek, 24 antologií, 11 sborníků, 30 edic a 9 almanachů. Vyjadřovala ostře kontrastujícím výrazem (expresí) rozdrásaná nitra účastníků doby, plné otřesů. Ludvík Kundera se při pořádání antologie snažil čerpat přímo z prvních expresionistických vydání. Základem je zde lyrika, expresionistická dramatika a próza je zastoupena jen krátkými úryvky.

 


Zdroj:

Lev Havlíček
PR aktivity
605 258 630
levhav@seznam.cz