Světový den sociální práce oslavíme 20. března

Již 35 let se každé třetí úterý v březnu slaví Světový den sociální práce. Letos připadá na 20. března, kdy si připomeneme důležitost a význam profese sociální práce pro jednotlivce i společnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti tohoto významného dne pořádá v Brně mezinárodní konferenci. Jejím tématem je „Vývoj kvality a efektivity výkonu sociální práce“. Letos poprvé se zde bude udělovat ocenění sociálním pracovníkům „Gratias“.

Ministryně Němcová

„Chtěla bych poděkovat jménem ministerstva všem sociálním pracovníkům, kteří odvádějí tuto důležitou a velmi náročnou práci. Právě Světovým dnem sociální práce můžeme u veřejnosti zvýšit povědomí o této profesi,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Sociální práce je profesí, akademickou a společenskovědní disciplínou i praktickou činností. Sociální pracovníci posilují schopnosti jednotlivců, skupin a rodin, aby s podporou a díky své aktivitě znovu plně kontrolovali svoji životní situaci, zlepšili kvalitu života, rozvíjeli vlastní potenciál a předcházeli selháním. Společnost si postupem doby více uvědomuje potřebnost sociální práce, a přestože její společenská prestiž nedosahuje míry, kterou zasluhuje, je dnes důležitou součástí života společnosti.

„Protože si uvědomuju, jak je práce sociálních pracovníků důležitá, připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí jednak návrh věcného záměru zákona o sociální práci, ale také poskytuje dotační tituly na výkon činností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a na výkon sociální práce realizovaný obecními a krajskými úřady. Protože jsou to právě kraje, které se reálně touto problematikou zabývají,“ doplnila ministryně Jaroslava Němcová.

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje projekt „Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II.“, který je financován z Evropského sociálního fondu. Projekt se zaměřuje na profesionalizaci sociální práce, zvyšování odborných kompetencí sociálních pracovníků a pozitivní propagaci sociální práce. Více informací o projektu i o konferenci naleznete na www.budmeprofi.cz.

 


Zdroj:

Vladimír Řepka
tiskový mluvčí

www.mpsv.cz