ČEZ loni snížil spotřebu pitné vody o 3 %, od roku 2001 o více než 60 %

Reklama

Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách ČEZ, a. s., loni opět meziročně klesla – o 3 procenta. Ve srovnání s rokem 2001 dokonce o inspirujících 61 %. Ve srovnání se stavem před 17 lety se podařilo v klasických elektrárnách zredukovat také spotřebu povrchové technologické vody (o 3,8 %) a spotřebu podzemní vody (o 75,2 %).

Celkem 350 tisíc m3 pitné vody odebraly v roce 2017 výrobní provozy klasických elektráren společnosti ČEZ, a. s. Ve srovnání s  918 tisíci m3 v roce 2001 jde o více než 62% pokles. V jaderných provozech se během 17 let snížila spotřeba pitné vody o 59,6 %. Celkově dosáhla loni spotřeba pitné vody v klasických a jaderných elektrárnách ČEZ výše 568,1 tisíci m3 (o 3 % méně než v roce 2016). Ve srovnání s 1,45 milionu m3 z roku 2001 se tak jedná o 61% úsporu životně důležité tekutiny. Za snížením spotřeby stojí jak průběžná modernizace provozů, tak i soubor přijatých úsporných opatření.

Spotřeba povrchové (technologické) vody v jaderných a klasických elektrárnách klesla od roku 2001 o 3,8 %, z 153,6 milionu m3 na 147,8 milionu m3. Spotřeba podzemní vody v  klasických elektrárnách se od roku 2001 snížila o významných 75,2 %, z 390,1 tisíc m3 na loňských 96 tisíc m3.

 „Všichni v posledních letech, mnohdy z vlastní trpké zkušenosti, velice dobře známe význam a cenu vody. Také u nás v energetice jde o jednu z klíčových vstupních surovin pro výrobu. Optimalizaci její spotřeby a neustálému hledání úspor proto věnujeme velké úsilí,“ říká k vývoji Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize správa ČEZ, a.s.


Ochrana vod a hospodárnost využívání vodních zdrojů v  elektrárnách ČEZ, a. s., se řídí zákony č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a příslušnými navazujícími právními předpisy, platnými povoleními, popř. rozhodnutími vodoprávních úřadů a ustanoveními řídicí dokumentace ČEZ.

• 22. březen je ve znamení Světového dne vody


Zdroj:

Martin Schreier

mluvčí pro obnovitelné zdroje | Útvar mediální komunikace

 

ČEZ, a. s.

BB centrum, budova D3

Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4

tel.: +420 211 042 612
mobil: +420 725 765 848

e-mail: martin.schreier@cez.cz

www.cez.cz

Reklama