Kraj přispěje na údržbu a nové značení cyklotras

Reklama

S přicházejícím jarem ožívá cykloturistka v regionu. Aby se cyklisté v terénu lépe orientovali, provede Klub českých turistů kontrolu značení na cyklistických trasách a následně opraví zjištěné závady. Od Karlovarského kraje na to získá dotaci ve výši 300 tisíc korun. Kromě toho dojde ještě k dalším úpravám ve stávající síti cyklotras.

ilustrační foto

 

„Snahou Karlovarského kraje je zkvalitňovat a postupně rozvíjet systém značených cyklotras na území regionu. Díky tomu k nám jezdí stále více domácích i zahraničních hostů a náš kraj se stává vyhlášenou lokalitou pro cyklisty. Rozhodli jsme se proto, že stejně jako v minulých letech i v tomto roce podpoříme Klub českých turistů, který nám v tomto ohledu velmi pomáhá. Příspěvek ve výši 300 tisíc korun musí samozřejmě schválit ještě krajské zastupitelstvo,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

 

Peníze budou využity nejenom na kontrolu a údržbu značení cyklotras v Karlovarském kraji, ale také na další úpravy a napojení stávající sítě cyklotras. Pokračovat by se mělo v optimalizaci tras na Kraslicku a naplánovány jsou rovněž přeložky tratí například ve Vykmanově či v Loučkách. Dojít by mělo ale i k prodloužení trasy z Hanova do Mariánských Lázní nebo k přeznačení místní trasy v Libé na trasu pro horská kola.

 


Zdroj:

Mgr. Veronika Severová
oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 116
mobil:   +420 736 650 056
e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz

Reklama