Kraj požaduje zastoupení

Karlovarský kraj požaduje zastoupení v Správní radě Nadace Film – Festival Karlovy Vary.

Karlovarský kraj patří k partnerům Mezinárodního filmového festivalu (MFF) stejně jako město Karlovy Vary. Při plánovaných změnách v obsazení Správní rady Nadace FILM – FESTIVAL Karlovy Vary však její předseda, primátor krajského města Petr Kulhánek, se zástupcem kraje nepočítá. Po vypršení pětiletého mandátu Josefa Novotného by měl uvolněné místo obsadit zastupitel města Čestmír Bruštík. Ten by tak byl ve Správní radě společně s primátorem a uvolnil by své původní místo v Dozorčí radě dalšímu městskému zastupiteli, Michalu Riškovi.

 

Proti tomu se ohradila hejtmanka Jana Vildumetzová: „Považuji to za velmi nekorektní a ani trochu se mi nelíbí, co se děje za zády Karlovarského kraje. Kraj na zabezpečení festivalu vynakládá nemalé finanční prostředky. Jsme partnerem festivalu a tak jako v loňském roce i letos na jeho konání dáme velkou sumu peněz. Musíme mít kontrolu nad tím, jak se s financemi nakládá, zda se využívají efektivně, účelně a hospodárně. Oslovila jsem proto primátora Petra Kulhánka dopisem s tím, že vedení kraje požaduje, aby se členkou Správní rady stala náměstkyně pro oblast kultury a památkové péče Daniela Seifertová,“ vysvětlila hejtmanka.

 

Novým členem Správní rady nadace by se měl Čestmír Bruštík stát na jejím zasedání 28. 3. 2018. Do té doby chce však hejtmanka Jana Vildumetzová jednat o členství Karlovarského kraje. Ten má nyní  zastoupení pouze Dozorčí radě. „Náměstkyně Daniela Seifertová má ve své gesci veškeré aktivity související s partnerstvím Karlovarského kraje a MFF, řídí a zaštiťuje činnosti týkající se akcí kraje během festivalu, má na starosti prezentaci festivalového dění pro občany v celém regionu. Proto považuji za zcela smysluplné, aby byla členkou Správní rady nadace právě ona,“ dodala hejtmanka.

 

V loňském roce kraj vynaložil na organizaci festivalu 8 milionů korun. Nově měl během festivalu svůj stánek v hotelu Thermal, kde lidé mohli získat propagační předměty, dozvědět se o krásách kraje, získat slevy na vstupy do krajských muzeí a galerií. Kraj také ve spolupráci s vedením MFF „vyvezl“ jeden z festivalových filmů do dalších měst v kraji, aby měli možnost zažít festivalovou atmosféru i lidé z odlehlejších částí kraje.

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 354 222 130
mobil: +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz