14 % lidí zvažuje využít aplikace třetích stran

Směrnice PSD2 nabyla účinnosti 13. ledna 2018. Jejím cílem bylo vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby. Ze zjištění GfK vyplývá, že 79 procent lidí o PSD2 nikdy neslyšelo a nevědí, co to pro ně znamená. Po vysvětlení možností, které PSD2 uživatelům otvírá, vyjádřil zhruba jeden ze sedmi lidí zájem využít pro svoje platby a správu financí  služby třetích stran a jejich aplikace k tomu určené. Značná část obyvatel se ale  bojí možného zneužití údajů při placení skrze tyto aplikace, a to nejen prozrazení jejich osobních údajů, ale také krádeže peněz z jejich účtu.

 

„Pojem PSD2 je pro většinu z nás velká neznámá. Tato směrnice 2015/2366/EU (PSD2 = Payment Service Directive = směrnice o platebních službách) pocházející z dílny Evropské komise nabyla platnosti v celé Evropské unii 13. ledna 2018. Cílem této směrnice je vytvoření jednotného integrovaného trhu pro platební služby, pomocí standardizace pravidel pro poskytovatele platebního styku a nové hráče na trhu, zvýšení bezpečnosti a zajištění transparentnosti vůči zákazníkům. Pro koncového uživatele z toho v první řadě vyplývá možnost zjednodušení obsluhy a kontroly všech využívaných finančních produktů a služeb. Navzdory zmíněným výhodám je povědomí o těchto možnostech mezi koncovými uživateli nízké. Banky ani „fintech“ společnosti zatím v této oblasti nevyvíjejí výrazně viditelné aktivity,“ vysvětluje Kristina Hanušová, Leader oddělení Marketing Efficiency z GfK.

 

Jaké je povědomí o PSD2 a co o něm lidé vědí?

Zeptali jsme se Čechů, zda někdy vůbec slyšeli o pojmu PSD2. Převážná většina (79  procent) tento termín vůbec nezná, a pouhé jedno procento dokáže vysvětlit, co tento pojem obnáší. O PSD2 nejčastěji slyšeli lidé ve věku 30 – 49 let, převážně vysokoškoláci zaměstnaní zejména na manažerských funkcích a lidé s vyššími příjmy. Nejnižší znalost termínu PSD2 mají lidé ve věku 50 – 70 let.

 

14 procent lidí zvažuje využít aplikace třetích stran

Zajímal nás názor Čechů, kterým byl význam termínu PSD2 vysvětlen, jaký vliv bude mít nová směrnice PSD2 na jejich finance a platby. 31 procent lidí se vyjádřilo, že nová směrnice nebude mít vůbec žádný vliv na jejich chování při platebním styku. I nadále budou využívat své stávající banky pro své finanční transakce. Naopak 14 procent lidí zvažuje možnost využít třetí strany pro správu svých finančních prostředků.

 

Lidé se bojí zneužití

3 z 5 lidí se domnívají, že využívání aplikací třetích stran zvýší pravděpodobnost zneužití jejich osobních údajů, ať už se jedná o jméno, adresu či rodné číslo. Obdobné obavy panují i ohledně údajů o platbách a financích, jako jsou informace o výši útraty, místu  a čase platby.  Polovina lidí se domnívá, že bude snadnější z účtu ukrást peníze.

 

O výzkumu

Zjištění vycházejí z volně prodejné studie GfK DIGI. Výzkum byl proveden metodou CAWI a CAPI, v listopadu 2017, na reprezentativním vzorku 1000 respondentů v České republice.

 


Zdroj:

www.gfk.com