Recykluji! Neskládkuji!

Recyklace stavebního odpadu šetří životní prostředí – firmy, obce i jednotlivci mohou být za svůj ekologický přístup odměněni.

Recyklace železa, papíru, plastů nebo skla má v České republice velkou tradici a o její užitečnosti nikdo nepochybuje. Velmi efektivně se ale dá využít i stavební demoliční suť, která přesto stále ještě v některých případech končí na skládkách nebo jako výplň děr v cestách.

Už třetím rokem proto Plzeňský kraj pořádá ve spolupráci se společností AZS 98 konferenci o využití stavebních odpadů s názvem „Recykluji! Neskládkuji“. V průběhu konference budou ve čtvrtek 15. března v prostorách hotelu Continental oceněny společnosti, organizace a další subjekty, které aktivně ukládají stavební demoliční odpady nebo odebírají recyklované kamenivo.

Recyklační centrum Plzeň – Valcha

3. ročník Konference o využití stavebních odpadů

pořádá společnost AZS 98

Galavečer se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Mgr. Radky Trylčové, členky Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Vyhodnocení výsledků předání stavebního demoličního odpadu k recyklaci i využití recyklátů RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI

čtvrtek 15. března 2018, 17:00 – 22:00, hotel Continental, Zbrojnická 8, Plzeň

 

Síť recyklačních center v Plzeňském kraji dokáže přeměnit devadesát procent demoličního odpadu, který občané a firmy přivezou, na plnohodnotný stavební materiál. V kraji funguje celkem 7 recyklačních center společnosti AZS 98, kromě Plzně jsou to centra v Rokycanech, Zavlekově, Blovicích, Stříbře, Tachově a Domažlicích. Recyklační linky přeměňují odpad na recyklát odpovídající přírodnímu kamenivu, certifikovaný dle konkrétních ČSN norem.

 

Konference Recykluji! Neskládkuji! (2017 – II.ročník)

 

„Využitím recyklátu ze stavebních odpadů se snižuje zátěž skládek, šetří se přírodní surovinové zdroje a tím, že se snižuje těžba, se současně snižují i její negativní dopady na krajinu. Kromě ochrany přírody má recyklace stavební suti i řadu dalších výhod. Uložení odpadu do recyklačního centra je například nesrovnatelně levnější než cena ukládky na skládku,“ vysvětluje Petra Kaldová, předsedkyně organizačního výboru konference a ředitelka společnosti AZS 98. Společnost úzce spolupracuje s UCEEB (Univerzitní centrum energeticky efektivních budov) ČVUT. O výsledcích této spolupráce i o konkrétních výhodách využití recyklátů ve stavebnictví bude na konferenci hovořit Jan Otýs.

 

Dalšími přednášejícími budou odborníci z Ministerstva životního prostředí. Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru průmyslové ekologie MŽP, bude hovořit na téma Příležitosti a výzvy pro vyšší využívání druhotných surovin. Vrchní rada Ministerstva životního prostředí Mgr. Štěpán Jakl se ve své přednášce zaměří na Recyklace stavebních odpadů a nový zákon o odpadech.

 

Konference o využití stavebních odpadů se od počátku koná za podpory Plzeňského kraje. „Celková produkce stavebních odpadů je závislá na množství prováděných stavebních investic a především demolic a rekonstrukcí. Postupně výrazně narůstá využívání odpadů ze staveb a demolic pro další výstavbu nebo terénní úpravy a na druhé straně se snižuje podíl stavebních odpadů ukládaných do skládek. V roce 2016 bylo na území Plzeňského kraje využito 94/71% stavebních a demoličních odpadů, čímž je naplňován Plán odpadového hospodářství PK. Recyklační centra tomuto číslu výrazně přispívají,“ uvedla Mgr. Radka Trylčová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství.

 

Konference Recykluji! Neskládkuji! (2017 – II.ročník)

 

RECYKLUJI! NESKLÁDKUJI!

Pro všechny, kteří předali v průběhu minulého roku jednotlivým recyklačním centrům v Plzeňském kraji nejvíce stavebního odpadu, jsou připravena ocenění.

Svoji kategorii mají i subjekty, které odebraly nejvíce recyklátu, a subjekty, které zároveň dodávaly stavební odpad i odebíraly recyklát. Vyhlášen bude také absolutní vítěz. Každý oceněný se může pyšnit Certifikátem a odnese si dárkový koš plný zdravých dobrot z farmářského obchodu „Náš grunt u Lidušky“.

 

Partnery konference jsou Plzeňský kraj, Zeppelin CAT  a Sandvik.

 


Zdroj:

Daniela Vítová

mobil: 603 736 159

e-mail: d.vitova@volny.cz

www.azs98.cz