Prvňáčci půjdou k zápisu v dubnu

Zápisy do prvních tříd základních škol zřizovaných městem se uskuteční mezi 2. a 25. dubnem 2018. Statutární město Karlovy Vary je zřizovatelem celkem 10 základních škol, ve kterých mohou děti plnit povinnou školní docházku.

 

TERMÍNY ZÁPISŮ NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH A KONTAKTNÍ ÚDAJE

ŠKOLA zápis více informací
datum hodina telefon www stránky
ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení, Mozartova 7 19.4.2018 14:00-17:00 353 224 241 www.zsdys.cz
ZŠ a ZUŠ Šmeralova 15 3.4.2018  4.4.2018 15:00-18:00 353 447 021 www.zsazus.cz
ZŠ 1. máje 1 2.4.2018               3.4.2018 15:00-17:00 353 563 426 www.skoladvory.cz
ZŠ jazyků, Libušina 31 3.4.2018               4.4.2018 14:00-17:00 725 043 842
604 170 950
www.jazkvary.cz
ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25 17.4.2018 13:00-18:00 353 226 984
775 855 000
www.zsdukla.cz
ZŠ J .A. Komenského,   Kollárova 19 12.4.2018 14:00-18:00 353 300 321
725 735 601
www.zskomenskeho-kv.cz
ZŠ Poštovní 19 24.4.2018 14:00-16:00 353 226 408
725 595 503
www.zskvary.cz
ZŠ Konečná 25 6.4.2018 14:00-18:00 353 564 119
353 447 000
www.zskonecna.webnode.cz

Krušnohorská 11
25.4.2018 14:00-18:00 353 437 111 www.zsruzovyvrch.cz
ZŠ Truhlářská 19
1. ročník a přípravná třída
10.4.2018 14:00-17:00 353 562 283
353 562 901
www.zstruhlarska.cz

ilustrační foto

 

Podrobnější informace o jednotlivých školách najdete zde. 

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, a dále na ostatní cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinná školní docházka pro děti začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Do přípravné třídy základní školy se dle školského zákona zařazují děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 


Zdroj:

mmkv.cz