Festival Týden mozku / 12.–16.3.

Festival Týden mozku přiblíží veřejnosti nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku a neurovědách.

 

Jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stop a následně jako vzpomínky vybavuje? Jak souvisí pohyb s pamětí? Co se děje v mozku během snění? Na tato a další témata budou od 12. do 16. března v krátkých přednáškách hovořit vědci z Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. 20. ročník festivalu Týden mozku se kromě budovy Akademie věd v Praze odehraje také v Plzni, v prostorách Studijní a vědecké knihovny. Bloky přednášek doplní projekce dokumentu v němčině na téma Alzheimerovy choroby a v dopoledních hodinách interaktivní přednášky Maps In Our Mind v angličtině nebo španělštině, určené školám.

 

Týden mozku je jedinečný cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998 a podílí se na něm Akademie věd ČR spolu s Českou společností pro neurovědy. Plzeňská lékařská fakulta se k této akci připojila už podruhé.

 

„Znalosti o mozku, jeho anatomické architektuře či mechanizmech jeho funkcí studuje dnes již mnoho vědních disciplín, sdružujících se do skupiny tzv. neurověd. Jde spektrum oborů od matematických věd, přes morfologické disciplíny, fyziologii, obory klinické, až po zcela nové disciplíny jako neurofilozofie, neuroekonomie či neuroteologie. Pochopení fungování mozku, reprezentujícího složitost živé přírody je spolu se zkoumáním vesmíru snad největší vědeckou výzvou. Abychom ji naplnili, chceme k neurovědám přivést nové posily a pro širokou veřejnost zdůraznit její význam a sdílet naši fascinaci,“ říká neurofyziolog Karel Ježek z Lékařské fakulty v Plzni.

 

Tři bloky přednášek se uskuteční vždy od 15 hodin v prostorách Studijní a vědecké knihovny. Nejprve budou v úterý 13. 3. přednášet Štěpán Kápl, Michael Mareš, Karel Ježek a další o tom, jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stop a následně je vybavuje jako vzpomínky.

 

Ve čtvrtek 15. 3. budou Daniela Jelínková, Filip Tichánek a Jan Cendelín ve své přednášce objasňovat, jak souvisí pohyb s pamětí a proč si některé informace pamatujeme jen krátce, zatímco pohybové dovednosti takřka na celý život. Hovořit se bude i o tom, jak jsou v mozku vytvářeny biorytmy, které ovlivňují pak činnost celého těla.

 

Třetí závěrečný blok 16. 3. má název „Vzpomínky, mapy a sny: povídání o paměti a dialogu mezi neurony když bdíme nebo sníme“ a přednášejícím bude Karel Blahna.

 

Týden mozku v SVK PK, Plzeň (program pro veřejnost – vstup zdarma)

13.03. 2018 15:00

Rakouská knihovna SVK PK, videosál

Jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stop a následně jako vzpomínky vybavuje? Jak se poruchy těchto funkcí projevují v klinických pozorováních? Poznatky o mechanizmech mozkových funkcí, jeho anatomii a experimentálních metodách jeho studia v krátkých přednáškách od vědců z lékařské fakulty v Plzni.

 

14.03.2018 15:00

Rakouská knihovna SVK PK, videosál

VERGISS MEIN NICHT (Nezapomněnka)

Promítání v němčině

Poté, co Gretel, matka německého režiséra Davida Sievekinga, onemocní Alzheimerovou chorobou, uvědomí si její syn, jak málo ji zná. Rozhodne se proto o ní natočit dokument. Zaznamenává jejich společné dny, setkání s rodinou, návštěvy u starých známých i vzácné okamžiky radosti, kdy si Gretel vybavuje střípky vzpomínek ze svého života. Sieveking dokumentuje každodenní starosti při marném boji s pokračující nemocí i pobyt nemocné ženy v pečovatelském domě. Výsledkem je fascinující portrét filmařovy matky a zároveň emotivní snímek o lásce.

 

Po promítání diskuse na téma Alzheimerova choroba v NJ nebo AJ.

 

15.03.2018 15:00

Rakouská knihovna SVK PK, videosál

Jak souvisí pohyb s pamětí? Proč si některé informace pamatujeme jen krátce, zatímco pohybové dovednosti takřka na celý život? Jak jsou v mozku vytvářeny biorytmy, které ovlivňují pak činnost celého těla? Druhá část krátkých přednášek o mechanizmech mozkových funkcí, jeho anatomii a zajímavých experimentálních metodách od vědců z lékařské fakulty v Plzni.

 

16.03.2018 17:00

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, vzdělávací centrum

Vzpomínky, mapy a sny: Povídání o paměti a dialogu mezi neurony když bdíme nebo sníme.

Ve spánku prožijeme přibližně jednu třetinu našeho života. Z určitého úhlu pohledu se tato doba může zdát neužitečná a promarněná. Současné poznání však ukazuje na vysoký stupeň aktivity některých mozkových struktur během spánku. Tato aktivita reflektuje nedávno prožité události a vzpomínky, jež se neustále přetvářejí do nových kontextů. Existuje však celá řada dalších ne zcela zodpovězených otázek. Jaká je struktura spánku u ostatních živočichů? Co se děje v mozku během snění? Liší se spánek zdravých lidí od těch, kteří trpí duševními chorobami?

 


Zdroj:

Ing. Barbora Černíková

PR a vnější komunikace, reporting

Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Plzni

Husova 3

306 05  Plzeň

E-mail: barbora.cernikova@lfp.cuni.cz

Tel. +420 377 593 446

Tel. +420 775 856 969