Aktuální epidemiologická situace na Karlovarsku

Počty akutních respiračních infekcí (dále jen „ARI“) v Karlovarském kraji vychází z týdenních hlášení praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost. Jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v jednotlivých okresech a jednotlivých věkových skupinách.

ilustrační foto

V 10. kalendářním týdnu 2018 je nemocnost ARI v Karlovarském kraji na úrovni 1476 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 7,1 %. Ve všech věkových skupinách došlo k vzestupu počtu onemocnění ARI s výjimkou ve věkové skupině nad 60 let. Nejvyšší nárůst počtu nemocných ARI (+13,7%) je opět evidován ve věkové skupině školních dětí 6-14 let. Relativní nemocnost v jednotlivých věkových skupinách v Karlovarském kraji a celkovou relativní nemocnost v ČR uvádí následující tabulka 1. Vývoj ARI v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 v jednotlivých věkových skupinách uvádí graf 1 a dlouhodobý trend graf 2.

 

Tabulka 1 – Nemocnost ARI v Karlovarském kraji a ČR v přepočtu na 100 000 obyvatel v 10.KT 2018

Nejvyšší nemocnost ARI byla v 10. kalendářním týdnu 2018 v okrese Sokolov (1566 nemocných na 100 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Karlovy Vary (1354 nemocných na 100 000 obyvatel), v okrese Cheb byla nemocnost 1522 na 100 000 obyvatel. Oproti minulému týdnu došlo k vzestupu počtu ARI ve dvou okresech, a to v okrese Karlovy Vary (o 7,7%) a v okrese Cheb (o 18,1%). V okrese Sokolov došlo ke snížení počtu ARI (o 2,6%).

Graf 1 – Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji v jednotlivých věkových skupinách v období od 30.KT 2017 do 10.KT 2018

Graf 2 – Dlouhodobý vývoj relativní nemocnosti ARI v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 (do 10.KT)

V 10. kalendářním týdnu 2018 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 13 nových potvrzených případů chřipky.

V letošní sezóně 2017/2018 evidujeme v Karlovarském kraji celkem 79 potvrzených případů chřipky (57 z okresu Karlovy Vary, 7 z okresu Sokolov a 15 z okresu Cheb), a to 5 ve věkové skupině 0-5let, 9 ve věkové skupině 6 -14 let, 4 ve věkové skupině 15- 24 let, 19 ve věkové skupině 25 – 59 let a 42 ve věkové skupině nad 60 let. Celkem 40 případů onemocnění bylo zaznamenáno u žen a 39 případů onemocnění u mužů. Sedm případů onemocnění bylo zachyceno v rámci surveillance chřipky a dalších respiračních viróz, které zajišťuje KHS Karlovarského kraje ve spolupráci s vybranými praktickými lékaři v kraji a se SZÚ Praha. Laboratorně byla potvrzena 10x chřipka A, 16x chřipka A (H1N1) a 53 x chřipka B (z toho 6 x potvrzena linie Yamagata). V 10 případech (4x muž – 60, 2×64, 75 let a 6 x žena – 55, 65, 69, 79, 80, 93 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 14 pacientů bylo hospitalizováni na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 30 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 25 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 3 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, úmrtí nesouviselo s chřipkou. Celkem 33 pacientům byla podána antivirotika. Ve 4 případech byli pacienti očkováni proti chřipce (v předchorobí), v 69 případech pacienti negovali očkování proti chřipce a v 6 případech se nepodařila očkovací anamnéza zjistit.
I v letošní sezóně 2017/2018 poskytují praktičtí lékaři a lékaři očkovacích center v Karlovarském kraji údaje počtu očkovaných osob proti chřipce. Proočkovanost proti chřipce v Karlovarském kraji činí 3,04 % (data nejsou kompletní).

V Karlových Varech dne 09. 03. 2018
Ing. Jiřina Vaňová, DiS.
vedoucí oddělní protiepidemického Karlovy Vary

 


Zdroj:

Mgr. Jana Pavlíková
tisková mluvčí

oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností
odbor kancelář hejtmanky a vnějších vztahů

Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:       +420 354 222 130
mobil:   +420 736 650 308
e-mail: jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz