Přednáška Genealogie – pátrání po předcích / 15.3.

Muzeum Karlovy Vary pořádá ve čtvrtek 15. března ve své hlavní budově přednášku s názvem "Genealogie – pátrání po předcích".
Karlovarská genealožka Marta Lihmová přiblíží genealogii – pomocnou historickou vědu, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis, neboli vytváření rodokmenu své rodiny.

Přednáška začíná v 17 hodin.


Zdroj:

Lev Havlíček
PR Muzea Karlovy Vary
605 258 630
pr@kvmuz.cz