Díky filmu se studenti seznamují s aktuálními problémy / 12.–14.3.

Prostřednictvím filmu se studenti Gymnázia Františka Křižíka seznamují s aktuálními problémy naší doby.

 

Ve spolupráci s plzeňskou pobočkou společnosti Člověk v tísni se ve dnech 12. – 14. 3. 2018 studenti Gymnázia i základní školy Františka Křižíka v Plzni zapojí do festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět a to prostřednictvím školních projekcí a workshopů. Hlavním tématem letošního ročníku festivalu je problematika „fake news“. Dezinformace a mediální manipulace jsou jedním z největších problémů současného světa. „Život v informačním věku na člověka klade vysoké nároky – rozlišovat, co je pravda a co není, sdílet, komentovat, mít názor, aktivně se podílet na řešení problémů, které mladého člověka trápí, to jsou ryze aktuální problémy dnešní doby,“ uvádí Antonín Kolář, pedagog a jeden z organizátorů festivalových projekcí na škole. „Festival navazuje na symbolické vyvěšení tibetské vlajky, ke kterému se škola připojuje již 16 let. Se samotným nápadem zapojení se do tohoto aktu přišli před lety sami studenti. Každoročně se stává krátkým zastavením a připomenutím důležitosti lidských práv i skutečnosti, že ne všude ve světě jsou v 21. století lidská práva respektována,“ doplňuje souvislosti konání festivalu ředitelka školy Šárka Chvalová.

 

Školní projekce budou zahájeny v aule školy dne 12. 3. 2018 v 8:15 za přítomnosti ředitele plzeňské pobočky Člověka v tísni Aleše Kavalíra. „Projekcemi pro školy chceme podporovat zájem mladých lidí o veřejné dění. Bez spolupráce učitelů se ale samozřejmě neobejdeme. Gymnázium Františka Křižíka je jednou ze škol, kde vnímáme dlouhodobou snahu podpořit mladé lidi nejen v nabytí odpovídajících vědomostí, ale i v přemýšlení a porozumění společenským otázkám,“ uvádí ke spolupráci se školou Aleš Kavalír.

 

Zahájení projekcí na gymnáziu se zúčastní i Markéta Kutilová, novinářka a humanitární pracovnice, jejíž články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Ta bude se studenty diskutovat především o nizozemském filmu RADIO KOBANI. Studenti vyšších ročníků se seznámí s mladou kurdskou reportérkou Dilovan, která zakládá rádiovou stanici v syrském Kobaní. To se dokázalo ubránit ofenzivě tzv. Islámského státu. „Markéta Kutilová v Kobani pobývala společně s novinářkou a fotografkou Lenkou Klicperovou, společně založili humanitární konto SOS Kobani,“ vysvětluje Antonín Kolář.

 

Ve škole studenti zhlédnou 6 vybraných filmů o krizových oblastech současného světa, úloze médií v dnešní společnosti. Dále budou diskutovat o podobách aktivního občanství, ale i o ochraně přírody, krajiny, o sociálním vyloučení a životě na ulici. Studenti sekund a tercií zhlédnou film AKTIVISTKA. Dokument je příběhem jejich finské vrstevnice, patnáctileté Riikky Karppinen, nejmladší městské zastupitelky ve Finsku. Pro žáky základní školy je připravena projekce filmů  HADÍ DÍVKA o  chudé jedenáctileté dívce žijící se svou matkou v prosté jurtě v hlavním městě Mongolska. Často se jí stýská po otci, který byl odsouzen k mnoha letům vězení. Film LENNO A JEHO RYBKA je příběhem desetiletého chlapce. Ten má dlouhodobě potíže s násilným chováním a musí proto navštěvovat školu pro problémové děti. Film ROZÁRKA A KUCHAŘKY BEZ DOMOVA pak zobrazuje rozhodnutí jedenáctileté Rozárky stát se vegetariánkou. Rozhodla se tak proto, že se jí nelíbí životní podmínky zvířat ve velkochovech.

 

Festival Jeden svět se v Plzni koná ve dnech 16. – 23. 3. 2018, školní projekce začínají již 12. 3. 2018

 

INFO: https://www.jedensvet.cz/plzen

 

Markéta Kutilová

Novinářka a humanitární pracovnice. Pracovala v Lidových novinách, její články a reportáže ze zemí třetího světa publikovala mnohá česká média. Působila jako projektová koordinátorka společnosti Člověk v tísni v Íránu, na Šrí Lance a na zemětřesením zničeném Haiti. V Demokratické republice Kongo zakládala misi společnosti Člověk v tísni a projekty na pomoc znásilněným ženám a dětem. V srpnu se spolu s Lenkou Klicperovou vydaly do válečných oblastí Sýrie a navštívily město Kobani. Snaží se tak dokumentovat, odkud a proč přicházejí uprchlíci do Evropy. Markéta působí v neziskových organizacích Pontopolis a Femisphera, věnuje se přednáškové a publikační činnosti.

 


Zdroj:

Mgr. Antonín Kolář +420 721 973 249  | antonin.kolar@gmail.com