Plzeňská ODS je pro vyčištění Borské přehrady

Plzeňská ODS diskutovala na pondělní Oblastní radě téma rekreace občanů města Plzně u vodních ploch. Na řadu přišla debata ohledně výstavby Akvaparku v Plzni stejně jako jiné možnosti využití přírodních koupacích vod v Plzni. V současné době je skloňována možnost společné realizace Akvaparku s Plzeňským krajem nebo snaha zajistit pro tuto investici soukromého investora. Plzeňská ODS je přesvědčena, že na území města Plzně se nacházejí zajímavé a nevyužívané přírodní vodní plochy, které by mohly sloužit občanům města Plzně k jejich každodennímu využití. Největší přírodní vodní plochou, která bohužel z důvodu nebezpečných sinic, není vhodná ke koupání, je vodní nádrž České údolí (Borská přehrada). Plzeňská ODS proto přichází s inciativou vypracování studie proveditelnosti vyčištění části této nádrže. Vycházíme přitom z projektu vodohospodáře RNDR. Jindřicha Durase, Ph.D., který představil projekt možného vyčistění nádrže zastupitelům Plzeň ÚMO 3 v loňském roce.

 

Výsledkem studie proveditelnosti by mělo být vytvoření podmínek bezpečného koupání, relaxačních zón a oddělené pláže pro koupání se psy. Studie by měla zodpovědět stavebně technické řešení projektu, finanční nároky na realizaci, provozní režim a provozní náklady. Smyslem projektu je obnovit koupání v atraktivní lokalitě s nulovým vstupným pro širokou veřejnost, přitom s nízkými provozními náklady pro město Plzeň. Vzhledem k tomu, že vytvoření relaxačních zón by se týkalo pouze části Českého údolí, zůstala by zachována i rybolovná funkce nádrže.

 

Vodní nádrž České údolí by podle plzeňské ODS umožnila rekreační vyžití v mnohem větší míře, než by tomu bylo v případě Akvaparku. Pokud by tento projekt dostal zelenou, znamenalo by to určitě značné investiční náklady (z dostupných informací srovnatelné s výstavbou Akvaparku), ale sloužil by po několik dalších generací obyvatelům Plzně.

 


Zdroj:

Karin Eismanová